Jan-Bertram Rietveld (dagvoorzitter)

Mr. Jan-Bertram Rietveld is loonbelastingspecialist bij EY. Hij adviseert werkgevers, ondernemingsraden en cao-partijen over fiscale aspecten van arbeid waaronder aandelenregelingen, werkkostenregeling en CAO's.
Jan-Bertram is spreker op congressen voor salarisadministrateurs en HR medewerkers. Daarnaast doceert hij loonheffingen aan belastingadviseurs.
Ook is hij hoofdredacteur geweest bij verschillende tijdschriften en boeken op het gebied van loonheffingen, zoals Salaris, SalarisMagazine, de Loonheffingenalmanak en het Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap.

 

Mark Diebels 

Mr. dr. Mark Diebels is advocaat bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg. Hij heeft ervaring in het behandelen en oplossen van verschillende arbeidsrechtelijke zaken, zowel individueel als collectief, voor werkgevers als voor werknemers, voor ondernemingsraden en werkgevers-organisaties. Hij heeft veel publicaties over arbeidsrecht, waaronder 20 boeken gericht op vooral HRM/P&O-ers, waarin op een toegankelijke manier tips, tricks en valkuilen worden besproken. Zijn specialismen zijn: de zieke werknemer en re-integratie, ontslag, integriteit op de werkvloer en ongewenste omgangsvormen. Mark is aan Tilburg University gepromoveerd op de juridische aspecten van re-integratie van zieke werknemers en werkt ook als universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht. 

 

Hans Kennis 

Hans Kennis is sinds 1999 werkzaam bij Montae en als senior partner verantwoordelijk voor de advisering aan werkgevers en ondernemings-raden. Tot zijn aandachtsgebieden behoren: toekomstvisie, inkoop van contracten, pensioenvraagstukken bij overname en wijziging van pensioenregelingen. Na zijn studie economie in Tilburg kwam hij als beleidsmedewerker in dienst bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Binnen de directie Arbeidszaken Overheid bestonden zijn werkzaamheden o.a. uit de advisering van de werkgevers binnen de overheid. 

 

Heleen Elbert 

Mr. Heleen Elbert is fiscaal-jurist en oud-belastinginspecteur. Dankzij haar jarenlange praktijkervaring weet zij ingewikkelde fiscale zaken om te zetten in praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk. Heleen heeft een eigen praktijk als zelfstandig belastingadviseur. Daarnaast treedt zij regelmatig op als spreker bij congressen en is zij als auteur verbonden aan diverse fiscale tijdschriften. Heleen maakt deel uit van de Taskforce DBA, is onder meer bestuurslid bij de Vereniging Zakelijke Rijders (vzr.nl) en is als promovenda autobelastingen verbonden aan de Erasmus Universiteit.

 

Stan Rethans 

Mr. Stan Rethans is na zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden gaan werken als belastingadviseur. Na enige tijd is hij overgestapt naar de Belastingdienst. Hij is in Den Haag, Rotterdam en Utrecht werkzaam geweest als inspecteur vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Sinds 2000 is zijn werkterrein verlegd naar de loonheffingen en op dit moment is hij voorzitter van de Kennisgroep CAO. Verder spreekt hij met grote regelmaat op congressen, studiedagen en seminars. Zijn nevenwerkzaamheden waaronder het schrijven van artikelen, verricht hij op persoonlijke titel.