Sportgeneeskunde meets Radiologie 2019

Sportgeneeskunde meets Radiologie 2019

2e Workshop Sportgeneeskunde MEETS Radiologie, 1+1=3?

 

Na een zeer geslaagde eerste editie in 2018 nodigen wij jullie met veel enthousiasme en trots uit voor de 2e interdisciplinaire Workshop Sportgeneeskunde MEETS Radiologie, 1+1=3? Dit initiatief is ontstaan in de werkgroep sportradiologie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde waar ondergetekenden onderdeel van uit maken. De werkgroep beoogt samenwerking tussen beide disciplines te optimaliseren. Deze workshop kan gezien worden als de kick-off van deze intensievere samenwerking, waarbij een samensmelting van kliniek en beeldvorming, en intercollegiale uitwisseling van de kennis hieromtrent, centraal staat.

En dan kun je wellicht het beste in de opleidingen beginnen!

Sportartsen en MSK radiologen werken op dagelijkse basis samen in de zorg voor sporters op amateur en professioneel niveau. Voor AIOS geldt dat in veel mindere mate. En omdat we niet per sé dezelfde klinische taal spreken, is het samen onderwijs genieten in onze optiek een belangrijke stap voorwaarts.

Datum en locatie
Woensdagmiddag 27 november, 13.00 - 17.30 uur
Heerlickheijd, Ermelo (Staringlaan 1, Ermelo)

Onderwerpen
Knie en onderbeen - lichamelijk onderzoek en beeldvorming

Programma
13.00 – 13.30 uur
Inloop met broodjes

13.30 – 14.00 uur
Plenaire sessie beeldvorming knie

14.00 – 16.30 uur
Werkgroep sessies knie - met onder meer lichamelijk onderzoek en case discussies in kleine interdisciplinaire teams onder leiding van MSK radiologen en sportartsen.

16.30 – 17.30 uur
Casusbespreking en quiz

17.30 uur
Afsluiting

 

Docenten
MSK radiologen: o.a. Prof. Mario Maas
Sportartsen: o.a. Dr. Fred Hartgens
 

Doelgroep
aios-radiologie en aios-sportgeneeskunde

NB. Deze workshop maakt onderdeel uit van het verplichte cursorisch onderwijs voor AIOS Sportgeneeskunde.

 


Kosten € 60,00

 

Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2019
Direct aansluitend op deze workshop volgt op donderdag 28 en vrijdag 29 november het sportwetenschappelijk jaarcongres, waarvoor nog toegangsbewijzen beschikbaar zijn.

 

Wij hopen op veel aanmeldingen en jullie allen te zien op woensdagmiddag 27 november, het belooft een leerzame middag te worden!
 

Namens de werkgroep Sportradiologie, Juniorkamer VSG en SBOS.

  • Dr. F. (Fred) Hartgens, sportarts
  • Prof. M. (Mario) Maas, radioloog
  • Dr. D. (Daan) van de Pol, AIOS Sportgeneeskunde

 

De organisatie wil Hitachi danken voor het ter beschikking stellen van echo apparaten voor de workshop.

event engineers gezocht
 event engineers gezocht