28 november 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:35

Opening door dagvoorzitter
Willem Paul de Mooij, hoofdredacteur VMT 

09:35 - 10:10

Wat leren ketens van elkaar bij borging voedselveiligheid? 
Bart Jan Krouwel, voorzitter Private borging Voedselketens 
Om een tweede fipronilcrisis te voorkomen, dienen plantaardige en dierlijke sectoren goed op de hoogte te zijn van (onbekende) voedselveiligheidsrisico’s in hun ketens. In het project ‘Private borging voedselketens’ proberen negen sectoren onder leiding van onafhankelijk voorzitter Bart Jan Krouwel mogelijke risico’s in kaart te brengen. De overheid werkt hierin samen met CBL, FNLI en LTO. Kunnen bedrijven leren van elkaars ‘witte vlekken’? En hoe zit het met de rol van de NVWA? Moet de voedselautoriteit ook bepaalde zaken verbeteren? Krouwel vertelt over alle uitdagingen die het project met zich meebrengt. 

10:10 - 10:50

Voedselveiligheid vanuit volksgezondheid perspectief
Dr. Eelco Franz, Hoofd afdeling Epidemiologie en Surveillance Intestinale Infecties & Zoonoses, RIVM
Het RIVM, NVWA en WFSR hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden op het gebied van voedselveiligheid in Nederland maar werken intensief samen. Gezamenlijk werken deze instanties aan het monitoren van voedselveiligheid, uitbraakdetectie, bronopsporing en handhaving. Aan de hand van de recente Listeria-uitbraak zal een overzicht gegeven worden van hoe deze samenwerking er uit ziet. Welke invloed heeft het gebruik van Whole Genome Sequencing daarbij en welke impact dit heeft op voedselveiligheid in surveillance, uitbraakdetectie en uitbraakonderzoek.

10:50 - 11:00

Food Safety Challenges
Een 1-minuut durende pitch van verschillende partners welke oplossing zij bieden voor een specifiek voedselveiligheidsvraagstuk waar de voedingsmiddelenindustrie tegenaan loopt. 

11:00 - 11:30

PAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

11:30 - 12:30

BREAKOUT SESSIES RONDE 1

Sessie 1A:
Nieuwe inzichten bij beheersing van Listeria monocytogenes en revisie infoblad 85 

De bacterie Listeria monocytogenes staat de laatste tijd opnieuw in de schijnwerpers. Mede omdat de NVWA deze voedselpathogeen tot een van de speerpunten van haar beleid heeft gemaakt. De NVWA voert een risicogericht beleid dat bepaalt hoe een product wordt geclassificeerd en welke eisen er ten aanzien van de houdbaarheid van kracht zullen zijn. 
Sessievoorzitter: Veronique Jeuken Project Manager, Eurofins Food Safety Solutions

Zero risk does not exist
Zowel consumenten als producenten redeneren (kleine) risico’s vaak weg. Maar heel vaak geeft een klein risico uiteindelijk wel een impact. De reflex van de overheden is soms om bij elk geval regelingen stringenter te maken. Maar met heel erg kleine risico’s moeten we durven te leven. In de discussie wordt dit vaak zwart-wit gesteld, maar het verschil tussen een klein risico en een heel klein risico is natuurlijk grijs en daarom is het niet makkelijk om grenzen te stellen.
Marcel Zwietering, Hoogleraar Levenmiddelenmicrobiologie, Wageningen Universiteit

Listeria, het nieuwe infoblad 85 en te verwachten ontwikkelingen
Listeria monocytogenes en ook de studies die bedrijven moeten uitvoeren voor kant-en-klare producten krijgen veel aandacht vanuit de NVWA. Het infoblad 85 geeft informatie over de interpretatie van de verordening 2073/2005 en een groot deel hiervan is gericht op studies. Recent is, na een publieke consultatie, het infoblad 85 aangepast en opnieuw gepubliceerd. Wat zijn daarin de aanpassingen en zijn er nog ontwikkelingen te verwachten? Tijdens deze lezing wordt ook ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen op Europees niveau.
Paul in ’t Veld, Wetenschappelijk Medewerker, NVWA, Utrecht

 
Sessie 1B:
Best practices bij recalls 
Veel voedingsmiddelenbedrijven hebben er mee te maken gehad: het terugroepen van een product. Maar hoe hanteer je een recall en de communicatie hiervan het beste? Ben je hier compleet transparant over of vertel je alleen het hoognodige? Ervaringen en best practices komen aan bod, maar ook de nodige tips over hoe zo’n recall aan te pakken met de minste schade en waar specifiek op te letten. 
Sessievoorzitter: Simone Hertzberger, hoofdredacteur Nieuwsbrief Voedselveiligheid 

Emergency Response Service (ERS): Snelle identificatie van oorsprong, oorzaak en gevolgen van Food Safety incidenten
De Emergency Response Service (ERS) van Triskelion biedt 24/7 hulp bij crisissituaties. Bijvoorbeeld bij chemische of microbiële contaminatie in voedingsmiddelen, productvreemde verbindingen in voeding, bijvoorbeeld glasdeeltjes in melkpoeder en geur en smaak afwijkingen van voeding. ERS biedt toegang tot expertise en onderzoeksfaciliteiten op het gebied van fysisch-chemische analytische technology, microbiële analyses, procesexpertise en toxicologie. William zal in zijn presentatie kort ingaan op de expertise van ERS Triskelion aan de hand van illustratieve voorbeelden. Hij zal aangeven hoe de crisissituatie zo goed mogelijk in kaart gebracht kan worden en hoe de impact op productie en recall zo minimaal mogelijk gehouden kan worden.  
William van Dongen, manager van de Emergency Response Service (ERS) van Triskelion, een spin-off van TNO Voeding

Waarom transparantie rond recalls goed is 
Tony’s Chocolonely heeft transparantie hoog in het vaandel staan. Bij terugroepacties is dat niet anders. Hoe ziet het recallbeleid er precies uit? 
Sylvia van Vliet-Lekkerkerker, kwaliteitsmanager Tony’s Chocolonely 

Sessie 1C:
Vernieuwingen in HACCP: ISO 22000 en Codex Alimentarius  
De hedendaagse kwaliteitsmanager dreigt nogal eens speelbal te worden tussen certificatie- en klantenaudits en overheidsinspecties. Het is daarom belangrijk om bij de basis te blijven en dat is de veiligheid van uw producten, processen en grondstoffen. Het blijkt voor veel kwaliteitsmanagers een flinke uitdaging om een goede HACCP gevarenanalyse te maken en nog altijd worden er veel fouten gemaakt. Een belangrijke valkuil bij toepassen van HACCP is het gebrek aan onderscheid tussen gevaren en afwijkingen. In HACCP volgens de Codex Alimentarius komt dit onderscheid onvoldoende tot uiting. Het onderscheid tussen gevaren en afwijkingen is cruciaal in ISO 22000:2108, met name bij het vaststellen van kritieke beheerspunten (CCP’s) en ‘operationele basisvoorwaarden’ (OPRP’s). De nieuwe ISO 22000:2018 is de meest geavanceerde standaard als het gaat om HACCP en biedt daar mee belangrijke voordelen ten opzichte van BRC en IFS. Marco Floor van J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij laat zien wat de recente vernieuwing van de gevarenanalyse heeft opgeleverd en hoe zij de laatste FSSC audit glansrijk heeft doorstaan. 
Paul Besseling, Food Safety Consultant bij Précon en vertegenwoordiger van ISO 22000 binnen Codex Alimentarius  
Marco Floor, KAM-coördinator bij J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij
 

12:30 - 13:30

LUNCHPAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

13:30 - 14:30

BREAKOUT SESSIES RONDE 2

Sessie 2A:

Inzet challenge testen en Whole Genome Sequencing bij Listeria monocytogenes 
Sessievoorzitter: Sonja Roessink Consultant Training en Development, Eurofins Food Safety Solutions

Listeria monocytogenes, een persistente bacteriële pathogeen
Listeria monocytogenes is een ziekteverwekkende bacterie die een ernstige infectie kan veroorzaken met 20-30% mortaliteit. Deze bacterie komt wijdverbreid voor, is behoorlijk zout- en zuurresistent en kan biofilms vormen. In deze presentatie worden potentiële bronnen van Listeria monocytogenes in productielocaties van levensmiddelen besproken. Verder wordt ingegaan op de omstandigheden voor groei en inactivatie van deze bacterie.
Marjon Wells-Bennik Principal Scientist Food Safety, NIZO, Ede

Challenge testen en modelsystemen
Producenten moeten met challenge testen of modelsystemen inzichtelijk maken of Listeria monocytogenes zich in een product al dan niet kan ontwikkelen. 
Spreker: Liesbeth van Elst, Projectleider Microbiologie, Eurofins Food Safety Solutions

DNA-onderzoek voor voedselveiligheidsonderzoek
In de afgelopen anderhalf jaar is door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in toenemende mate gebruik gemaakt van DNA-onderzoek op isolaten van ziekteverwekkers verkregen van besmet voedsel. Evenals dergelijk onderzoek op een bloeddruppel bepalend kan zijn in het oplossen van een misdrijf is het met vergelijkbaar onderzoek in het kader van voedselveiligheid mogelijk om een bron van ziekte/besmetting aan te wijzen. In deze presentatie zal het gebruik van DNA-onderzoek bij toezicht door de NVWA op microbiologische voedselveiligheid, en de resultaten hiervan, worden getoond.
Coen van der Weijden, Coördinerend Specialistisch Inspecteur, NVWA, Utrecht

Sessie 2B:  WORKSHOP  
Opkomende voedselveiligheidsrisico’s in het vizier
Ervaringen uit het verleden vormen een belangrijk fundament voor risicomanagement, ook als het gaat om voedselveiligheid. Onderzoekers Frits Bloemendaal en Marjolein Baart van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzochten opkomende voedselveiligheidsrisico’s. Zij dagen jullie uit om na te denken over voedselveiligheidsincidenten die nog niet zijn gebeurd. Hoe kun je de ontwikkelingen en risico’s beter in beeld krijgen en de incidenten eerder zien aankomen? 
Sessievoorzitters en sprekers: Frits Bloemendaal en Marjolein Baart van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Sessie 2C 
Beheersing van infectiedruk in de productieruimte 
Deze sessie geeft vooral een praktische inkijk hoe in een productieomgeving de infectiedruk kan worden beheerst. Experts op het gebied van microbiologie en reiniging- en desinfectie presenteren de belangrijkst aandachtspunten. Zo wordt besproken hoe biofilms te voorkomen en te verwijderen. Daarnaast worden diverse reinigings- en desinfectietechnieken besproken en krijgt u een praktijkvoorbeeld gepresenteerd. Dit alles vanuit een praktische insteek. 
Sessievoorzitter: Dr. Hasmik Hayrapetyan, Scientist Food Microbiology, Wageningen Food & Biobased Research

Biofilm formation and eradication strategies
Biofilms formed by food pathogens such as Salmonella, Listeria monocytogenes or Bacillus cereus in a food processing environment can lead to food contamination and subsequently food safety issues. Prevention of its formation by regular cleaning and disinfection remains the best strategy to control biofilms. However, in practice this may fail if sanitation procedures are not adequate, or because of a non-hygienic design of process equipment and biofilms can be formed quickly. This can lead to formation of mature biofilms that are difficult to eradicate. In this presentation, several environmental conditions that promote biofilm formation will be presented and different strategies to eradicate them will be discussed, including the use of liquid chlorine dioxide or the use of enzymes in combination with disinfectants.
Dr. Hasmik Hayrapetyan, Scientist Food Microbiology, Wageningen Food & Biobased Research

Biofilm; detectie, verwijdering en preventie in de praktijk
Biofilm, wat is het, hoe groot is het risico, hoe te ontdekken, verwijderen en te voorkomen? In deze lezing wordt de werking in de praktijk van desinfectiemiddelen op basis van enzymen besproken bij het elimineren van een biofilm. De lastige en praktische kanten worden aan de hand van praktijksituaties uitgelegd en gekoppeld aan wetenschappelijke onderzoeksresultaten.
Maik van Leijden, Account manager Food Hygiene, Qlean-tec | Christeyns

Beheersing van infectiedruk in de productieruimte
Een goede beheersing is alleen mogelijk door het zorgvuldig in kaart brengen van mogelijke bronnen en de mate van infectiedruk. Met inzet van interactieve software kunnen deze bronnen vervolgens realtime gemonitord en geanalyseerd worden en is onderlinge communicatie hierover eenvoudig. Beheersing van infectiedruk staat of valt uiteindelijk met de mate van aandacht. Wordt hygiëne echt serieus genomen door het bedrijfsmanagement of blijft het een ‘stand alone’ activiteit van de kwaliteitsdienst?
Gert Visscher; Directeur Eco2Clean B.V., Wijk bij Duurstede

14:30 - 15:00

PAUZE
en mogelijkheid de informatiemarkt te bezoeken

15:00 - 16:00

BREAKOUT SESSIES RONDE 3

Sessie 3A:  PANELDISCUSSIE 
 
Rauwe producten: waarschuwingen versus het werkelijke gevaar 
Deze sessie bestaat uit een forumdiscussie onder leiding van Dr. Simone Hertzberger (hoofdredacteur Nieuwsbrief Voedselveiligheid). De stelling die hier op tafel ligt is of we niet meer aandacht moeten geven aan kant-en-klare producten in onze activiteiten, gebaseerd op risico-inschatting. Hoe onveilig zijn rauwe producten zoals vlees en vis nu eigenlijk helemaal vergeleken met reeds verhitte producten? De meeste rauwe producten worden toch nog verhit. Wordt het gevaar van rauwe producten niet overschat? Zijn dergelijke producten nog nooit zo veilig geweest als heden ten dagen of is er toch reden tot zorg? Zijn rauwe producten hoog-risico producten, of kun je de keuze maken om kant-en-klaar producten meer aandacht te geven? In een forumdiscussie zullen voor- en tegenstanders aan de hand van diverse stellingen met elkaar en met het publiek in debat gaan. 
Sessievoorzitter: Simone Hertzberger, hoofdredacteur Nieuwsbrief Voedselveiligheid 

Panelleden:
Wieke van der Vossen-Wijmenga, Specialist Foodsafety, Voedingscentrum
Coen van der Weijden, Coördinerend Specialistisch Inspecteur, NVWA, Utrecht
Mieke Uyttendaele, Professor Microbiologie, Universiteit Gent       
Johan Jongsma, Manager Consultancy, Eurofins Food Safety Solutions


Sessie 3B
De invloed van leiderschap en cultuur op voedselveiligheid
Als op directieniveau onvoldoende wordt uitgestraald dat kwaliteit en voedselveiligheid belangrijk zijn, dan heeft dit zijn weerslag op de voedselveiligheidscultuur van het bedrijf. Door bewust om te gaan met voedselveiligheid en een heldere agenda op te zetten, kan een directie het verschil maken. De resultaten op het gebied van voedselveiligheid worden beter, maar ook de medewerkerstevredenheid en de harde financiële resultaten verbeteren. Onder GFSI nemen de meeste schema-eigenaren inmiddels culturele aspecten rondom voedselveiligheid op in hun certificeringsstructuur. De vraag rijst: is compliance voldoende of valt er meer te halen door een echte, en oprechte focus op voedselveiligheid? 
Sessievoorzitter en spreker: Rob Kooijmans, Food Safety Experts 
Spreker: Daniël Kriener-Plump, CEO van Qizini 


Sessie 3C
Het voedseladditief E 171 (titaniumdioxide) - De ontwikkelingen op een rij 
De presentatie zal een overzicht geven van de ontwikkelingen t.a.v. de mogelijke gezondheidsrisico’s van het voedseladditief E171 (titaniumdioxide), een poeder dat bestaat uit kleine deeltjes waaronder een fractie nanodeeltjes. Er wordt ingegaan op nieuwe wetenschappelijke inzichten van (nano)deeltjes en wat nanomaterialen zijn. Daarnaast zal worden gepresenteerd hoe recente informatie wordt meegenomen in de veiligheidsbeoordeling door de Europese Voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) en worden de ontwikkelingen in Frankrijk benoemd.
Agnes Oomen, Corinne Sprong, RIVM

Omstreden E-nummers
Een beschouwing op het gebruik van omstreden E-nummers: hoe ga je om met de dilemma's?
IJsbrand Velzeboer, levensmiddelentechnoloog, ScientaNova

16:00 - 16:10

Zalenwissel naar Plenair

16:10 - 16:45

Zijn we voldoende alert op opkomende voedselveiligheidsrisico’s? 
Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoek deed naar opkomende voedselveiligheidsrisico’s, houdt ons als slot van het event een spiegel voor. Laten we ons elke keer verrassen door nieuwe voedselveiligheidsincidenten? Waarom is een waakhond voor opkomende voedselveiligheidsrisico’s nodig? En wat kunnen bedrijven zelf doen om het volgende incident voor te zijn?  

16:45 - 17:30

NETWERKBORREL