14 november 2019

09:30 - 10:00

Ontvangst en registratie Jaarlijkse Bijscholing

 

10:00 - 13:00

Jaarlijkse bijscholing, verzorgd door Dianet Opleidingen, met als thema:

Eigen regie? Wat brengt ons mensen in beweging?

Gewoonten zijn hardnekkig ingesleten. Verandering van leefstijl is voor de meeste mensen een uitdaging en vraagt veel van onze motivatie.

In deze bijscholing willen we onze onderliggende overtuigingen onderzoeken en de invloed daarvan op gedrag. Hoe vertalen we deze kennis vervolgens naar onze zorgverlening? Aan bod komt onder meer de nieuwe definitie van gezondheid. Vervolgens wordt ingehaakt op casuïstiek.

 

13:00 - 14:00

Afsluitende lunch

 

14:00 - 14:30

Ontvangst en registratie Dianet Landelijk Thuishemodialyseoverleg (LTHDO)

 

14:30 - 17:45

Welkom door de dagvoorzitter

Susan Logtenberg, internist-nefroloog - Dianet 

 

PRESENTATIES rondom het thema:

Zorg in hart en nieren 

 

1. Hannie Kuipers, researchverpleegkundige - Dialyse Centrum Groningen

Dialysehypotensie

 

2. Albert Huitema, verpleegkundige, docent specialistische opleidingen

Als hart en nieren falen

 

3. Linda Verhoeve, regioteamleider en José Koemeester, manager relatiemanagement - Dianet

Dialyse dichtbij

 

4. Sabine Meijvis, internist-nefroloog - UMCU 

Hypertensiebehandeling (nieuwe ontwikkelingen) bij nierpatiënten

 

17:45 - 18:00

Rondvraag en afsluiting door de dagvoorzitter

 

18:00 - 19:00

Buffet

en mogelijkheid tot napraten

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren