10 december 2019

20:00

SG | University College Venlo

Rede en religie

Dinsdag 10 december, 20.00 uur
Lecture hall, Nassaustraat 36, Venlo

Dr. René Gabriëls
docent filosofie, UM

Zijn rede en religie met elkaar verenigbaar? Of zijn religieuze opvattingen onredelijk? Moet het theïsme niet plaats maken voor het atheïsme? Of is er wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van god? Is de kosmos niet het resultaat van ‘intelligent design’? Of is god dood? Laten het Christelijk, Islamitisch en Joods fundamentalisme en de opkomst van IS niet zien dat het geloof vreselijke uitwassen kent? Moet de vraag naar de relatie tussen geloven en weten niet op een nieuwe manier aan de orde worden gesteld? Deze en andere vragen staan in deze lezing centraal. Daarbij wordt niet alleen gefocust op het Christendom, maar ook op de Islam, het Jodendom en andere religies. De vragen rondom religie worden belicht van zowel een filosofisch als sociaalwetenschappelijk perspectief.