MBT Theorie en Praktijk deel II op 11 en 12 juni 2020

 

Training

Deze training is het vervolg op de training MBT Theorie & Praktijk deel I. In deze deze training gaat u dieper in op de belangrijkste theoretische aspecten van Mentalization-Based Treatment (MBT). U leert de essentiële kenmerken van MBT behandelprogramma's kennen en u ontwikkelt en traint de specifieke vaardigheden die nodig zijn om patiënten met een persoonlijkheidsstoornis met MBT te behandelen in een dagklinische of ambulante setting.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud Centre te Londen en wordt gegeven door ervaren MBT trainers zoals Dawn Bales. Zij is erkend MBT-trainer en –supervisor. U kunt zich alleen voor deel II inschrijven als u deel I hebt gevolgd of eerder aan de Basiscursus MBT hebt deelgenomen.

 

Methode

De training bestaat voor ongeveer de helft uit presentaties over de theorie. De andere helft wordt besteed aan het oefenen van MBT-interventies in individuele en groepssessies. Meerdere trainers zijn aanwezig zodat in kleine groepen kan worden geoefend. De cursus biedt voldoende ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.


Doel

Na het volgen van deze training:

  • Bent u nog beter in staat MBT- interventies toe te passen en deze af te stemmen op het spanningsniveau van de patiënt;
  • Kent u de MBT-principes die belangrijk zijn in het omgaan met crisis, commitment
  •  en destructief gedrag;
  • Weet u hoe te werken met overdracht en tegenoverdracht volgens het MBT-model;
  • Kent u de stappen van het mentaliseren in de overdracht;
  • Kent u de principes van MBT groepstherapie en kunt u interventies toepassen die hetmentaliseren bevorderen in groepssessies.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren