10 december 2020

09:15 - 09:30

Check-in

09:30 - 12:15

Theorie

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 16:30

Theorie en praktijk

16:30 - 17:00

Afsluiting dag 1

11 december 2020

09:00 - 09:15

Inloop

09:15 - 09:30

Samenvatting dag 1

09:30 - 12:15

Theorie en praktijk

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 16:00

Theorie en praktijk

16:00 - 16:30

Afsluiting dag 2

uitnodiging
 uitnodiging