{{deelnemer-aanhef}},

 

Op dinsdag 26 november aanstaande organiseert de WDTM haar Algemene Ledenvergadering (ALV), gevolgd door een netwerkbijeenkomst en het WDTM galadiner in de Champagnezaal van  

 

Restaurant De Engel te Houten

De ontvangst is vanaf 16.00 uur,

U bent van harte uitgenodigd! 

 

Agenda ALV (16.30-17.30 uur)

1. Opening en welkom

2. Ingekomen stukken, mededelingen en notulen voorgaande ALV*

3. Nieuwe leden 2019

4. Terugblik 2019

5. Vooruitblik 2020

6. Bestuurssamenstelling

Binnen het bestuur is de zorg ondervertegenwoordigd. Het voorstel is om het bestuur met een persoon die een brede zorgachtergrond heeft uit te breiden. Dit voornemen wordt verder toegelicht. Het benoemen van de kandidaat vindt in principe tijdens de voorjaars ALV van 2020 plaats.

7. Organisatie

Op dit moment functioneert (het bestuur van) WDTM gezien de mogelijkheden goed. Het bestuur stelt daarom voor om de huidige werk- en organisatiewijze te continueren en geen veranderingen in de structuur noch in de statuten te laten plaatsvinden.

8. Begroting 2020*

Mocht u technische vragen over de begroting hebben, dan kunt u deze in een email tot 48 uur voor de vergadering indienen via info@wdtm.nl. Uw vragen worden dan tijdens de ALV behandeld. Tijdens de ALV wordt de begroting ter goedkeuring toegelicht door de penningmeester.

9. Wat verder ter tafel komt

10 Afsluiting ALV (17.30 uur)

 

* de vergaderstukken vindt u onder het tabblad programma
 

Netwerkbijeenkomst (17.45-18.45 uur)

 

De visie van Salesforce op Healthcare

door Eric Zwanenburg, senior account executive Healthcare bij Salesforce

 

Fusion Health, de impact van bedrijven van buiten de zorg op de zorg

door Maarten den Braber, Future Health Strategist bij Nexthealth

 

WDTM Galadiner en WDTM Awards

19.00-22.30 uur - Galadiner

22.30-24.00 uur - Feest

 

Dit jaar organiseren we de eerste editie van het WDTM Galadiner. Het is de bedoeling om tijdens het WDTM Galadiner 2019 de houders van het WDTM Ketenkeurmerk en leden die bijzondere projecten hebben gerealiseerd in het zonnetje te zetten. Dat doen we onder meer door awards uit te reiken! We reiken een award uit aan alle leden die dit jaar met succes zijn geauditeerd door KIWA voor het WDTM Ketenkeurmerk en voor de WDTM Innovatieprijs 2019.

Tijdens het galadiner wordt een muziekkwis gehouden. Na afloop van het vijfgangendiner verzorgt DJ Patrick de muziek. Er mag worden gedanst!!!

 

Graag tot ziens op 26 november a.s. in Houten!

 

Met WDTM-groet,

namens het bestuur

 

Tonko Wedda,

voorzitter

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren