Daarom moeten u aan veilig leiderschap doen
 

 “We streven hier naar nul ongevallen!” Of “We werken hier veilig of we werken hier niet.” In hoeverre is dit soort veiligheidsambities haalbaar en realistisch? En vooral, hoe ver moet u hier als arboprofessional of veiligheidsprofessional in gaan?

Hoever moeten we gaan met veiligheid creëren, zonder door te slaan naar de illusie van volledige beheersing en controle? Hoe geven we veilig leiderschap dan vorm? Wat is hierbij volgens u de rol van de veiligheids- en arboprofessional? En van al die andere professionals en leidinggevenden in organisaties?
 

Veiligheidsprofessionals kunnen het niet alleen

Veiligheids- en arboprofessionals hebben, als het goed is, veel impact op veilig gedrag binnen de organisatie. Alleen kunnen ze het nooit alleen. Ze hebben er iedereen in de organisatie voor nodig. Maar wie bepaalt nu eigenlijk wat veilig is voor wie in een organisatie? En op basis waarvan?


Moet u aan elk risico dat u tegenkomt iets doen?

Bent u dat als arboprofessional? Moet u daarom aan elk risico dat u tegenkomt iets doen? Het moet tenslotte allemaal wel een beetje werkbaar en betaalbaar blijven. Dus wilt u wellicht naar een vorm van acceptabele veiligheid. Die een vast onderdeel vormt van de dagelijkse activiteiten. Maar is die acceptabele veiligheid voor iedereen hetzelfde? En welke leiderschapsvaardigheden moet u daarvoor als (arbo)professional hebben?


Onzekerheid is de nieuwe zekerheid, dus wat is veilig?

Net als risicomanagement ligt veiligheidsmanagement onder vuur in onze huidige VUCA-wereld. VUCA-wereld? Jazeker, want de wereld van nu staat bol van Volatiliteit, Uncertainty of onzekerheid, Complexiteit en Ambiguïteit. Oftewel: onzekerheid is de nieuwe zekerheid. Ondanks alle dynamiek en onvoorspelbaarheid willen managers en professionals in deze wereld hun veiligheidsdoelen realiseren. Geen eenvoudige opgave. Daar heeft u dus nieuwe, realistische en werkbare denkbeelden voor nodig over risico’s en veiligheid, binnen én buiten organisaties.
 

Doelgericht veilig leiderschap door risicoleiderschap

Nieuwe denkbeelden kunnen alleen ontstaan doordat u nadenkt over veiligheid. De whitepaper van Martin van Staveren helpt u daarbij. Die gaat over doelgericht omgaan met veiligheid met behulp van veilig leiderschap door risicoleiderschap. Want optredende risico’s hebben hun  effect op veiligheid, naast zaken als extra kosten en reputatieschade. Daarom is het zo belangrijk om veiligheid in samenhang te bekijken. Als een essentieel, onlosmakelijk onderdeel van effectief omgaan met onzekerheden die tot (veiligheids)risico’s kunnen leiden.

 

Helpt veilig leiderschap bij een effectievere risicosturing?

Verken tijdens deze collegereeks of veilig leiderschap kan helpen om risicosturing in organisaties (beter) te laten werken. Om zo effectiever en efficiënter om te kunnen gaan met al die kleine of grote onzekerheden. Onzekerheden die allerlei eisen, verwachtingen, resultaten en doelen van organisaties danig kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid. U kunt daar uw steentje aan bijdragen.

 

Dr. ir. Martin van Staveren MBA - verzorgt voor u de aftrap van deze collegereeks met college 1 - Veilig Leiderschap: voor iedereen in de organisatie