Emergency Sports Medicine CCC 

- UEFA Football Doctor Education Programme

(woensdagavond)11 en 12 december 2019UEFA Football Doctor Education Programme
De beelden van voetballers die tijdens een wedstrijd voor het oog van de hele wereld collabeerden en gereanimeerd moesten worden, staan ons in het geheugen gegrift. Voetbal is een bal-/contactsport waarbij we rekening houden met bepaalde traumata. Voor de verbetering van (met name de acute) medische zorg op het veld heeft de UEFA de cursus Emergency Medicine ontwikkeld. Diverse landen hebben deze cursus al georganiseerd en een aantal landen heeft als voorwaarde dat een teamarts een dergelijke cursus moet hebben gevolgd om op het veld medische zorg te mogen verlenen. Het CCC organiseert in samenwerking met de VSG (SOS) en Schola Medica de cursus Emergency Sports Medicine. Deze cursus is exclusief voor artsen die actief zijn in het voetbal. Hierdoor is er veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met collega’s die in dezelfde, bijzondere, omstandigheden werken.
 

Cursus inhoud / competenties
Centraal in deze cursus staat de opvang/behandeling van ‘de acute geneeskunde’ bij een wedstrijd- of trainingsactiviteit. Het betreft medisch handelen bij acute traumata (van hoofd, wervelkolom en het bewegingsapparaat) of bij ‘collapsed athlete’ (reanimatie en gebruik van een AED), alsook de opvang en behandeling van een anafylactische shock of een insult. In deze cursus zullen de nieuwe ABCDE-regels worden besproken aan de hand van de door de UEFA ontwikkelde presentaties. De praktijksituaties worden de volgende dag geoefend tijdens de skills- en scenariotrainingen. Voor deze skills- en scenariotrainingen wordt gebruikgemaakt van de faciliteiten van Schola Medica.

Schola Medica is een onderwijs- en kenniscentrum o.a. op het gebied van spoedeisende eerste hulp voor huisartsen. Voor de cursus zal gebruik worden gemaakt van skillslabs en goed geïnstrueerde simulatiepatiënten (acteurs).

De cursus Emergency Sports Medicine wordt afgesloten met een schriftelijk- en praktijkexamen. Na afloop van de cursus is de cursist in staat adequaat sportmedisch te handelen bij de acute problematiek in de sportmedische begeleidingssituatie. Hieronder wordt verstaan:

1. Het adequaat kunnen beoordelen van de toestand van het slachtoffer en het adequaat kunnen (be)handelen naar bevinden. Dit volgens de meest recente ABCDE-methodiek.

2. Het adequaat en uniform kunnen verlenen van spoedeisende eerste hulp door middel van:

  1. Basic Life Support (BSL) en gebruik van de automatische Externe Defibrillator.
  2. Stabilisatie van de CWK en het vertillen en/of vervoeren van de patiënt die verdacht wordt van nekletsel.
  3. Het uniform overdragen van de (ernst van de) acute problematiek aan het ambulancepersoneel/ het ziekenhuis.

Voorbereiding
Voorafgaand aan de cursus wordt de deelnemer geacht de reader door te nemen en op basis van een pre-toets een inventarisatie te maken van de gebieden die extra aandacht verdienen. De UEFA stelt hiervoor het e-learning platform beschikbaar voor de deelnemers.

Docenten (onder voorbehoud)
Deze cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten onder leiding van Frank Baarveld (huisarts/clubarts.) 

Programma
Klik hier voor het programma
 

Doelgroep
Leden van het CCC, betrokken bij trainings- en wedstrijdbegeleiding
 

Aantal deelnemers
Gezien het interactieve karakter van deze cursus kunnen maximaal 12 deelnemers inschrijven.

Datum
De cursus duurt in totaal 1,5 dag.
Woensdagavond 11 december en 12 december 2019

Locatie
Schola Medica te Utrecht, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

Certificaat
De deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus het UEFA Certificate Emergency Medicine.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren