06 februari 2020

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:05

Opening

13:05 - 13:10

Toespraak Hanneke Imbens (Directeur Sociaal-economische en Ruimtelijke Statistieken, CBS)

13:10 - 13:15

Overhandiging eerste exemplaar DNA V aan Niels-Ingvar Boer (Chief Science Officer, SZW)

13:15 - 13:25

Toespraak Niels-Ingvar Boer (Chief Science Officer, SZW) 

13:25 - 14:00

Het zekere voor het onzekere, Monique Kremer (WRR/UvA)

14:00 - 14:30

Baan- en werkzekerheid van flexibele werknemers, Wendy Smits (CBS/UM)

14:30 - 15:00

Pauze

15:00 - 15:30

Combibanen: meer werk- en inkomenszekerheid?, Stef Bouwhuis (TNO) 

15:30 - 16:00

Interregionaal verhuizen en de werkzekerheid van starters, Anet Weterings (PBL)

16:00 - 16:45

Paneldiscussie met Daniel Waagmeester (SZW), Monique Kremer (WRR/UvA), Robin Fransman (De Argumentenfabriek) en Roos Wouters (aanjager Werkvereniging) onder leiding van Peter Hein van Mulligen (CBS)

16:45 - 17:00

Afsluiting door Paulien Bongers (Director of Science TNO)

17:00 - 18:00

Netwerkborrel