aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

IEYC Het Jonge Kind

Als leerkracht van het jonge kind leg je het onmisbare fundament voor een leven lang leren. Spel en interactie met de omgeving (en leerkracht) zijn daarbij essentieel. Na deze opleiding heb je beter zicht op de ontwikkeling van het jonge kind. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je bepaalt grotendeels je eigen leervragen. Je maakt bijvoorbeeld je speelleerplaats nog rijker, zodat er onderzoekend spel ontstaat. Of je leert de leerwand beter te gebruiken om kinderen te laten reflecteren op hun spel. Je kunt ook aan je spelbegeleiding werken. Je leert hoe je observeert en welke belangrijke vragen je daarbij stelt.

Je wordt gekoppeld aan twee andere IEYC-collega’s en vormt dus groepjes van drie. Je gaat twee keer bij collega’s in de les kijken en één keer ben je gastheer/-vrouw voor de andere twee.

 

Doel

Als leerkracht van het jonge kind de theoretische en praktische bagage opdoen om het lerend spelen met IEYC in de praktijk te verdiepen en te verbeteren.

 

Voor wie?

Leerkrachten die met IEYC werken.

 

Tijdsinvestering

50 uur in totaal; 5 bijeenkomsten van totaal 20 uur en 30 uur te besteden aan praktijkopdrachten, lezen van achtergrondinformatie en voorbereidingen bijeenkomsten. 

Wij zorgen voor een hapje en drankje.

Naast de cursusdata zal je op nog twee andere momenten beschikbaar moeten zijn, wanneer je bij collega’s in de les gaat kijken (in overleg met je groepje welke twee dagen precies).

 

Kosten

€1.405,-. Bij meerdere inschrijvingen per lidschool aan deze opleiding geldt: €1.045,- voor de tweede deelnemer en €790,- voor de derde deelnemer.

 

Bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten leer je enerzijds meer over IEYC en de breinontwikkeling van het jonge kind. Anderzijds deel je ervaringen en reflecteer je op de praktijkopdrachten, waarbij eigen leervragen de leidraad zijn.

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie