Peter Hoogstraten

Sessie: Actualiteiten uit Den Haag - Alle veranderingen in de loonheffingen voor 2021 op een rijtje

Peter is landelijk vaktechnische coördinator loonheffingen bij de Belastingdienst (spreekt op persoonlijke titel). Na zijn studie fiscale economie is Peter belastingadviseur geweest. Daarna is hij gaan werken voor de Belastingdienst in de (inter)nationale loonheffingenpraktijk. Nu is Peter landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen. Ook is hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, medewerker van Vakstudie Nieuws, auteur van het boek 'Werkkostenregeling' en co-auteur van 'Wet DBA, van VAR naar modelovereenkomsten'.

Hans Kennis

Sessie: Het nieuwe pensioenakkoord

Hans Kennis (1972) is al zijn hele werkzame leven actief in de pensioensector. Nadat hij op de Universiteit van Tilburg zijn scriptie had geschreven over herverdelingseffecten van pensioenregelingen is hij in 1997 aan de slag gegaan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar adviseerde hij de werkgevers binnen de overheid over pensioenzaken. Sinds 1999 is hij werkzaam bij Montae & Partners, een gerenommeerd landelijk werkend advieskantoor op het terrein van collectieve pensioenen en zorg & inkomen. Binnen Montae was hij als partner verantwoordelijk voor advisering aan werkgevers en ondernemingsraden. Sinds 2019 is Hans als associate verbonden aan Montae.

Marjol Nikkels-Agema

Sessie: Actualiteiten Sociale Zekerheid en toekomst arbeidsmarkt

Marjol is specialist sociale zekerheid en directeur van CS Opleidingen. Dit is in 2009 opgericht als antwoord op de vraag naar hoogwaardige praktijkopleidingen, gericht op het verkrijgen van regie op de grote geldstromen in de sociale zekerheid. Met name waar het gaat om verzuim en arbeidsongeschiktheid. Marjol staat bekend om haar grote praktische kennis van sociale wetgeving en inkomensverzekeringen. Ze geeft les, spreekt geregeld op congressen en schrijft artikelen voor vaktijdschriften. Ook heeft ze diverse boeken geschreven over haar vakgebied.

Jan-Bertram Rietveld

Sessie: De verdieping. Met onder andere: WKR, Wet DBA, mobiliteit en actieplan 2021

Mr. Jan-Bertram Rietveld is loonbelastingspecialist bij EY. Hij adviseert werkgevers, ondernemingsraden en cao-partijen over fiscale aspecten van arbeid, waaronder aandelenregelingen, werkkostenregeling, en cao's. Jan-Bertram is spreker op congressen voor salarisadministrateurs en HR medewerkers. Daarnaast doceert hij loonheffingen aan belastingadviseurs. Jan-Bertram is hoofdredacteur geweest bij verschillende tijdschriften en boeken op het gebied van loonheffingen, zoals Salaris, SalarisMagazine, de Loonheffingenalmanak en het Jaarboek Arbeidsvoorwaarden en Medezeggenschap.

Eline Beekhuis

Sessie: Actualiteiten arbeidsrecht

Eline Beekhuis is advocaat Arbeidsrecht en sectievoorzitter van de sectie Arbeid & Organisatie bij Marxman Advocaten. In dat kader houdt zij zich met name bezig met het adviseren van werkgevers bij (individuele) ontslagkwesties, reorganisaties, outsourcingsprojecten en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Door haar jarenlange ervaring op het gebied van Ondernemingsrecht weet zij precies het snijvlak tussen het ondernemings- en arbeidsrecht in het voordeel van de werkgever in te zetten.