22 september 2020

09:30 - 09:35

Welkom en opening door dagvoorzitter Thomas van Belzen, Cobouw

09:35 - 10:15

Stand van zaken Wet kwaliteitsborging

Spreker: Bart Dunsbergen - Ministerie van BZK

Bart Dunsbergen bespreekt de laatste stand van zaken rondom de op handen zijnde Wet kwaliteitsborging. Wat kunt u verwachten en wat kunt u al doen om klaar te zijn voor de stelselwijziging. 

10:15 - 10:20

Korte pauze

10:20 - 11:00

Samenwerking binnen Wet kwaliteitsborging

Spreker: Jan Pieter van Dalen

Jan Pieter van Dalen vertelt ons met welke stakeholders we te maken hebben binnen de Wkb en wat ieders rol is in het (implementatie) proces. Met de komst van de wet verschuiven rollen en taken. Wat wordt verwacht van de onderlinge samenwerking en hoe kunnen we ons hierop voorbereiden.

11:00 - 11:05

Korte pauze

11:05 - 11:45

Wat leren we van de pilotprojecten Wet kwaliteitsborging?

Spreker: Esther van Kooten Niekerk - VNG

11:45 - 11:50

Korte pauze

11:50 - 12:30

Toekomstvisie op Wet kwaliteitsborging

Spreker: Emile Jansen - Nieman Groep

Emile deelt zijn ervaring tot nu toe en visie op wat ons nog te wachten staat met betrekking tot de wet Wkb. Wat staat er nog te gebeuren op (middel) lange termijn? Hoe verhoudt de Wkb zich tot andere wet- & regelgeving? En niet onbelangrijk, wat levert het ons op?

  • Wat is de impact op organisaties?
  • Wat hebben we er (tot nu toe) van geleerd?
  • Waar liggen kansen?
12:30 - 12:35

Afsluiting door dagvoorzitter