178ste Dies Natalis

Het is ons een genoegen u en uw partner uit te nodigen voor een Walking Dinner ter gelegenheid van de 178ste Dies Natalis van onze universiteit op vrijdag 10 januari 2020. We vieren dit graag met 178 genodigden die hebben bijgedragen aan bijzondere momenten in ons 178ste jaar van bestaan. 

Het diner vindt plaats in De Oude Bibliotheek Academy (DOB-Academy), Raam 180 te Delft.
Ontvangst tussen 19.30 en 20.00 uur. Meer informatie over het diner en de bereikbaarheid van de locatie is te vinden op deze website. 

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk vrijdag 3 januari 2020 middels het online registratieformulier te laten weten of u wel of niet bij het diner aanwezig zult zijn.

Wij hopen van harte u op deze feestelijke avond als onze gasten te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Prof. Tim van der Hagen
Rector Magnificus/Voorzitter College van Bestuur

Dresscode: smart casual in de kleur blauw (zonder demin)
Wij verzoeken u vriendelijk om hiermee rekening te houden.