aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Security Congres | 16 april 2020

Het Security Congres is bedoeld voor mensen die zich professioneel bezighouden met IT-Security en hiervoor verantwoordelijk zijn binnen een gebruikersorganisatie.  Toegang voor deze doelgroep is gratis.
Leveranciers van security producten of security diensten behoren niet tot de primaire doelgroep.

*Indien je niet tot deze doelgroep behoort is de toegangsprijs € 299,00. 

Totaal: € 0,00

Jouw gegevens zijn bij AG Connect in goede handen. In ons privacy statement staat hoe wij met de gegevens omgaan.

Annuleringsvoorwaarden: 

Betaalde inschrijvingen zijn alleen schriftelijk te annuleren, door een e-mail te sturen naar: klantenservice@agconnect.nl.  In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het event, wordt een bedrag van €50 wegens administratiekosten in rekening gebracht.  Meld je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kan je bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van de inschrijving gebruik laten maken.

Wij stellen het op prijs dat ook gratis deelnemers bij verhindering een e-mail sturen. 

Acceptatie onder voorbehoud:

Jouw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met je op te nemen om de aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers

Portretrecht:

Tijdens dit congres kan het zijn dat er foto’s gemaakt worden of gefilmd wordt. Wij willen je wijzen op jouw portretrecht. Indien je niet in beeld wilt komen, dan kan je je melden bij de registratiebalie op de dag van het congres

event deelnemersregistratie
 event deelnemersregistratie