Beste Student,

De laatste herkansingen van dit schooljaar voor de vaardighedenlijn van leerjaar 1 zullen in week 9 en 10 van OP2 plaatsvinden.
Middels onderstaande aanmeldlink kun je je aanmelden voor semester 1 en/óf semester 2 van leerjaar 1.

Meld je uiterlijk woensdag 18 december aan!
Er zijn 3 opties:

•             Heb je een onvoldoende staan voor de toets van het eerste semester (OVK12VHL01), dan meld je je middels de onderstaande aanmeldlink aan voor de toets van semester 1.

•             Heb je een onvoldoende staan voor de toets van het tweede semester (OVKVIS01K1) dan meld je je middels de onderstaande aanmeldlink aan voor de toets van semester 2.

•             Heb je voor beide toetsen een onvoldoende staan, dan kan je je aanmelden voor beide toetsen.

De volgende herkansingsmogelijkheid is in schooljaar 2020-2021.

In de week na de kerstvakantie zal de planning op CumLaude geplaatst worden. Deze planning is leidend, niet het rooster. Controleer goed of jouw naam in de planning staat, en of de toetscode waar je bij ingedeeld bent klopt.
Alle benodigde informatie is te vinden in de map: OVK herkansingen voorgaande jaren.

Zorg ervoor dat zodra de planning op de CumLaude verschenen is, dat je afstemming hebt met je stage-instelling, wanneer de herkansing op een stagedag plaatsvindt.

 

Het vaardighedenteam wenst je veel success!

 

Met vriendelijke groet,

Ellen Nouwen en Leneke Lambooij