Concept minorbeurs 2020

Dit jaar is, op verzoek van het minorbureau en team minorbeurs, door de directietafel besloten dat de minorbeurs plaats vindt op locatie Kralingse Zoom.

Op locatie Kralingse Zoom hebben we de beschikking tot een groot aantal lokalen en de passage op de begane grond voor de beursvloer. Je kunt zelf aangeven in het aanmeldformulier of je voorlichting wilt geven in een stand of in een lokaal. Beide is ook mogelijk.

Om zo min mogelijk lessen te hoeven annuleren, is de beurs weer iets later gepland dan vorig jaar, van 17.00 - 20.00 uur. Dit betekent dat er weer een maaltijd beschikbaar is voor alle voorlichters. He aantal benodigde maaltijdbonnen kun je aangeven in het aanmeldformulier.
 

Doelgroep en doel van de beurs

De doelgroep voor de beurs zijn de derdejaars studenten die door de opleiding minorwaardig worden bevonden. Met de beurs willen wij deze studenten hulp bieden tijdens hun oriëntatieproces naar de juiste minor(+). De beurs is een aanvulling op de minorwebsite en bestaande minorfilmpjes.


Verwachte opkomst

Wij verwachten ongeveer 2000 studenten. Dit is een schatting op basis van de opkomst van vorige jaren.


Registratie studenten

Voor ons inzicht in bezoekersaantallen en herkomst van de studenten wordt aan hen gevraagd hun studentenpas mee te nemen, bij binnenkomst wordt deze gescand. De studenten ontvangen bij de ontvangst ook een consumptiebon en het programma.


Planning

6 december Start aanmelding minors(+) voor minorbeurs door de instituten
20 december Einde aanmelding minors(+) voor minorbeurs
21 januari Minorwebsite gereed
27 januari Eerste uitnodiging minorbeurs aan studenten via e-mail
10 februari Herinnering uitnodiging minorbeurs aan studenten via e-mail
10 februari Laatste instructies voor de minorcontactpersonen
17 februari Minorbeurs 2020 Kralingse Zoom 17.00 - 20.00 uur
18 februari Start inschrijving minors(+) Osiris
18 februari Evaluatie minorbeurs onder studenten via e-mail
31 maart Einde inschrijving minors(+) Osiris
medio maart Terugkoppeling evaluatie aan instituten