Selectie aan de Poort in het hoger onderwijs

De divisies Hoger Onderwijs en Methodologie en Evaluatie van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) organiseren op vrijdag 7 februari 2020 van 10.30-16.00 uur in Utrecht een symposium over Selectie aan de Poort in het hoger onderwijs. Welke methodologische issues spelen er? Hoe zit het met de validiteit?

Bij bacheloropleidingen mogen op dit moment alleen studies met een numerus fixus en intensieve, kleinschalige opleidingen selecteren aan de poort. Op masterniveau is dit voor alle studies toegestaan. Wat zijn de ervaringen en in hoeverre is selectie aan de poort wenselijk?

Voorstanders wijzen vooral op de extra mogelijkheden die universiteiten en hogescholen krijgen om zich te profileren en om vooral die studenten te selecteren die passen bij een studie. Studie-uitval is een grote kostenpost. Selectie helpt deze uitval te reduceren en helpt studenten een opleiding te kiezen die echt bij hun talenten past. Tegenstanders zijn daarentegen bezorgd over de toegankelijkheid van opleidingen en ongelijkheid van toelatingskansen. Zijn deze zorgen terecht?

We nodigen je van harte uit voor dit symposium waar je kennis kunt nemen van recente onderzoeksresultaten en we hierover met elkaar in gesprek gaan. En natuurlijk is er ook gelegenheid om onder het genot van een borrel bij te praten met collega’s van je divisie!   

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren