20 februari 2020

09:15 - 10:00

Inloop met licht ontbijt

10:00 - 10:25

Start, praktische informatieve financiering

10:25 - 11:05

Uitreikingen, blok visie/ambitie en presentatie Office Vitae

11:05 - 11:15

Groepsfoto & korte pauze

11:15 - 11:55

Uitreikingen, blok team/cultuur en presentatie Ucrowds

11:55 - 12:05

Groepsfoto & korte pauze

12:05 - 13:00

Uitreikingen, blok lean/vermogen, en presentatie Arthrosave

13:00 - 14:00

Lunch en kennismarkt

14:00 - 16:00

Parallelle sessies commissieleden en valorisatiepartners

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren