Hartelijk welkom op de registratie-website voor deelname aan de door Kyowa Kirin georganiseerde congresreis naar het WIP in Rome van 20 tot en met 23 mei.

Het is een genoegen u namens Kyowa Kirin uit te nodigen voor bovengenoemd congres.

Het voorlopige reisschema ziet er als volgt uit:

Dinsdag 19 mei, vertrek vanaf Schiphol om 20.35 uur
Zaterdag 23 mei, aankomst op Schiphol om 20.00 uur.

Conform de CGR-richtlijnen mag Kyowa Kirin 50% van de reis-, registratie- en verblijfskosten vergoeden. De geschatte eigen bijdrage voor deze congresreis bedraagt derhalve

  Early rate (16-04-2020) Standard rate
Arts, member WIP € 1.350,- € 1.450,-
Arts, non-member € 1.450,- € 1.550,-
Verpleegkundig specialist € 1.150,- € 1.200,-

Meer informatie over het congres vindt u op www.wip-rome2020.org

Binnen 4 weken na het congres ontvangt u een betalingsverzoek voor de eigen bijdrage. De bijdrage van Kyowa Kirin zal worden opgenomen in het Transparantieregister Zorg.

Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier op deze site volledig in te vullen. De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het boeken van uw vluchten en uw hotel- en congresregistratie.

Een kortlopende reis- en annuleringsverzekering wordt voor u afgesloten. Deze verzekering biedt echter geen dekking tegen annuleringskosten veroorzaakt door een dreiging van het corona-virus.

Kyowa Kirin zal uw registratie van het congres verzorgen. 

De congresreis heeft een wetenschappelijk en informatief karakter waardoor partners niet kunnen deelnemen (cf. CGR). 

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij verheugen ons op uw deelname.

Met vriendelijke groet,


Shakira van Wieringen
Prouduct Manager
 

Kyowa Kirin Pharma B.V.

M: +31 (0)6 830 72 831
E: shakira.vanwieringen@kyowakirin.com

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren