POM op locatie: Metingen omgevingstevredenheid bij project Amstelveenlijn

POM op locatie: Metingen omgevingstevredenheid bij project Amstelveenlijn

03 maart 2020

13:00 - 13:30

Inloop

13:30 - 15:00

Bezoek locatie

15:00 - 15:30

Inhoudelijke toelichting project

15:30 - 16:00

Structureel meten van omgevingstevredenheid

16:00 - 17:30

Discussie aan de hand van stellingen me drankje en hapje

virtuele evenementen organiseren
 virtuele evenementen organiseren