Informatie- en Inspiratiedag NVP

 

De NVP organiseert jaarlijks een besloten Informatie- en Inspiratiedag voor al onze actieve leden en relaties. Dit doen we omdat we vinden dat de toekomst van de psychotherapie gebaat is bij goede informatievoorziening, gedeeld gedachtengoed en nauwe samenwerking.

Programma
Vrijdag 13 maart komt Flip Jan van Oenen praten over zijn boek 'Het misverstand psychotherapie'.
Ad Kaasenbrood geeft daarna zijn visie op het haalbare op het gebied van psychotherapie. Daarna volgt een gesprek hierover met de zaal.

In de middag praat Marina de Lint van de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) met ons over de Wet BIG. Moet die veranderen en zo ja, hoe? Dit naar aanleiding van het rapport van de RVS 'De B van bekwaam, naar een toekomstbestendige Wet BIG'.

We sluiten af met de stand van zaken rondom het nieuwe beroepengebouw. Alexander Rinnooy Kan vertelt over zijn bevindingen als voorzitter van de stuurgroep 'Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur', een project van de vier beroepsverenigingen NVP, NVGzP, NIP en NVO met de LVVP en P3NL. Binnen dit project maakt de NVP zich hard voor de positionering van de psychotherapeut als specialist. 

Discussie
De dag heeft vooral een informatief en reflectief karakter dus er is veel ruimte voor discussie en gedachtenuitwisseling.

Wij nodigen u graag uit om u aan te melden via het aanmeldformulier.

Hopelijk tot ziens op 13 maart in Utrecht!

 

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier