Beste student,

 

Op vrijdag 18 september 2020 is de landelijke voortgangstoets van verloskunde. Om zicht op je voortgang te krijgen is het verstandig aan zoveel mogelijk voortgangstoetsen deel te nemen.

 

Wil je deelnemen aan de voortgangstoets dan is inschrijven hiervoor verplicht.

 

Middels dit formulier kun je je aanmelden hiervoor.

 

Meld je uiterlijk 1 september aan.

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Anne Dusseljee