aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Thematafel Robotisering 9 april 2020

Samen met TNO heeft het ministerie van SZW ingezet op kennisontwikkeling op het gebied van arbeidsveiligheid in relatie tot maatschappelijke en technologische trends. Aan de hand van gesprekken met het veld zijn we tot een overzicht van thema’s gekomen waarin de verwachting is dat die zowel reëel zijn als impact (positief of negatief) gaan hebben op veiligheid en gezondheid op de werkplek van de toekomst.

Robotisering en Gezond en Veilig werken is hier uitgekomen als onderwerp waarvan de meeste impact wordt verwacht. Om meer inzicht te krijgen, willen wij in 2020 twee bijeenkomsten houden om thema’s met betrekking tot robotisering en arbeidsveiligheid verder te verrijken met casuïstiek uit uw eigen bedrijfscontext, kennis uit te wisselen hierover met bedrijven uit diverse sectoren en daarin van elkaar te leren. De eerste bijeenkomst zal op 9 april a.s. plaatsvinden. De tweede bijeenkomst organiseren wij in het najaar.

Bij dezen wil ik u persoonlijk uitnodigen voor de thematafel robotisering en veiligheid op 9 april. Tijdens deze thematafel komt het volgende aan de orde:

  1. Heico Sandee (Managing Director Smart Robotics) geeft een inhoudelijke presentatie over hoe te opereren in de transitiefase naar meer gerobotiseerd werk, gevolgd door het actief aan de slag gaan met een casus uit de praktijk.
  2. Rondetafelsessies, te weten:
  1. Veiligheid van gerobotiseerde productieprocessen
  2. Veilige mens-robot interactie
  3. Bevordering van en kansen voor veiligheid

Via de knop 'aanmelden' kunt u zich aanmelden voor de thematafel. 

 

registratie software
 registratie software