10 maart 2020

20:00 - 22:00

SG | UNIVERSITY COLLEGE VENLO

Beelden van hoop en vrees
kunst van een wereld op drift

DI 10 MAART, 20.00 UUR
Lecture Hall, Nassaustraat 36, Venlo

Ko van Dun
kunstdocent, Eindhoven

Wie zijn we, waar zijn we en waar gaat het heen? Op de drempel van een nieuw decennium hebben grote vragen voor velen een bijna ondraaglijke lading gekregen. Alle seinen staan op rood en de trein gaat alleen maar harder. Hoeveel tijd is er nog? Hebben we ├╝berhaupt nog wel grip op ons bestaan of worden we meegesleurd door krachten die zich niet of nauwelijks laten sturen?

Losgeweekt uit een verbond van eeuwen zijn we terechtgekomen in een wereld zonder betekenis of richting. Een gegeven dat even beklemmend als bevrijdend is. Wat gaat er gebeuren nu biotech en infotech samenkomen? Is er wel een toekomst voor de liberale democratie? Hoe kunnen we de dreiging van een milieu- en klimaatramp afwenden?

In deze lezing laat Ko van Dun zien hoe de kunst een wereld op drift in beelden probeert te vangen. Oplossingen heeft ze niet te bieden, wel een scherper zicht op de werkelijkheid en een grotere nabijheid van het bestaan.