Maak werk van dementiebeleid
met praktische beleidshulp voor gemeenten

Themabijeenkomst 24 september 2020



 
Presentatie van de beleidshulp, inspiratie en uitwisseling

Het aantal mensen met dementie gaat de komende jaren verdubbelen, zo berichtte de commissie Bos nog onlangs. We worden immers ouder. Het grootste deel van die mensen blijft zo lang mogelijk thuis wonen, soms zelfs ook als dat eigenlijk niet meer kan. Dat vraagt wat van gemeenten. Want ook mensen met dementie en hun naasten willen zich thuis voelen in de samenleving, die als het even kan daarop is toegerust.

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van mensen met dementie en hun omgeving. Zoals het vergroten van bewustwording en voorlichting over dementie en het organiseren van passende persoonlijke ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Maar hoe doe je dat dan?

Om beleidsmedewerkers van gemeenten te helpen een adequaat gemeentelijk dementiebeleid op te zetten, ontwikkelde Dementiezorg voor Elkaar in opdracht van het Deltaplan Dementie een beleidshulp met inspirerende voorbeelden en praktische tips en tools. Die presenteren we deze middag. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk van een drietal gemeenten laten we zien hoe je de beleidshulp in je werk kunt gebruiken. Daarnaast horen we graag jouw ideeën. De middag staat in het teken van inspiratie en uitwisseling tussen gemeenten onderling en  met coördinatoren van dementienetwerken.

De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers dementie bij gemeenten, voor ketenregisseurs dementie en overige belangstellenden en wordt georganiseerd door het Deltaplan Dementie in samenwerking met Dementiezorg voor elkaar.

 


Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. De bijeenkomsten zijn voor en door leden van het Deltaplan maar ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn welkom. Opbrengsten worden benut bij de verdere uitvoering van het Deltaplan Dementie.


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren