Voor vragen over de voorlichtingsbijeenkomst, kunt u een e-mail sturen naar: subsidieregelingSLIM@minszw.nl

 
 

vooraankondiging
 vooraankondiging