POM themabijeenkomst:

De ‘middengroep’en het wij-zij-denken: hoe omgaan met polarisatie in projecten?

Inhoud

Tegenwoordig worden omgevingsmanagers in toenemende mate geconfronteerd met burgers die zich duidelijker en vaak ook harder afzetten tegen maatregelen die ze niet willen (zoals bijvoorbeeld windmolens). We noemen dit ook wel polarisatie of ‘wij-zij-denken’. Het lijkt wel of Nederlanders steeds meer denken en praten in tegenstellingen: de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart en over aardgasvrije wijken. Voor- en tegenstanders roeren zich steeds duidelijker. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) noemt deze toenemende polarisatie een van de grootste zorgen van Nederlanders: ‘meningsverschillen nemen toe en de druk om partij te kiezen is groot’. Voor veel mensen is het echter geen kwestie van voor of tegen. Deze groep mensen wil liever een dialoog om in het redelijke midden uit te komen. We noemen dit ook wel de ‘middengroep’.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) probeert voor zowel luchtvaart als aardgasvrije wijken deze zogenaamde middengroep te bereiken. Daarvoor gebruikt IenW het zogeheten Denkkader Polarisatie, dat is ontwikkeld Bart Brandsma. Dit model reikt inzichten aan over hoe polarisaties ontstaan, welke rollen je daarbij kunt onderscheiden en – voor ons als omgevingsmanagers helemaal interessant – welke veranderingen, ‘game changers’, je kunt toepassen.

Opzet van de middag

Jullie worden ontvangen door de directeur Participatie van het ministerie, Erik Pool. Hij geeft een korte inleiding. Daarna vertellen Felix Wolf en Suzanne Plugge hun ervaringen en geven daarbij o.a. aan hoe zij het Denkkader Polarisatie gebruiken. Daarna volgt een dialoog met de deelnemers om hun ervaringen te horen over hoe je kunt omgaan met extreme uitingen of hoe je de zwijgende middengroepen kunt betrekken. Ook horen we graag ervaringen en lessen uit meer kleinschalige projecten. Samen willen we de mogelijkheden verkennen hoe je als omgevingsmanager kunt omgaan met polarisaties en hoe je middengroepen beter kunt bereiken.

We sluiten de bijeenkomst af met een borrel.

Praktische informatie

Het ministerie van IenW is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer (ligt naast station Den Haag CS). In de omgeving zijn diverse parkeergarages, bijvoorbeeld Q-park Rijnstraat. Kosten voor het parkeren zijn voor eigen rekening; er zijn geen uitrijkaarten beschikbaar.

Bezoekers dienen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Organisatie van de dag

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren