16 april 2020

14:00 - 14:30

Inloop

14:30 - 14:45

Welkom en korte inleiding door Erik Pool, directeur Participatie (ministerie IenW)

14:45 - 15:30

Ervaringen uit luchtvaart en aardgasvrije wijken (Suzanne Plugge en Felix Wolf)

15:30 - 15:40

Korte pauze

15:40 - 16:30

In kleine groepjes ervaringen uitwisselen en lijst van best practices maken

16:30 - 16:50

Plenaire terugkoppeling

16:50 - 17:00

Aflsluiting

17:00 - 18:00

Borrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren