Ongelijkheid

De microdata gebruikersmiddagen zijn halfjaarlijkse bijeenkomsten voor onderzoekers en beleidsmakers. Het doel van deze bijeenkomsten is om niet alleen de kennis en ervaring te delen, maar ook de mogelijkheden uit te diepen van het gebruik van CBS Microdata. Het thema van deze bijeenkomst is 'Ongelijkheid'.

Interne en externe sprekers zullen een beeld schetsen van hoe zij onze bestanden gebruikt hebben en hoe de resultaten gebruikt kunnen worden en wat er nog te wensen overblijft. De bijeenkomst zal een webinar zijn. Via chat zal er beperkt gelegenheid zijn voor het beantwoorden van vragen.

 

Inequality

Twice a year CBS organizes user meetings for microdata researchers and interested policy makers. The goal of these meetings is not only to share knowledge and experiences, but also to further explore the possibilities for research using CBS microdata. The present meeting has as its theme 'Inequality'.  

Internal and external speakers will explain how they have used CBS microdata in their research, how the results can be used and what data or facilities might further be helpful. The meeting will be in the form of a webinar. Through chat there will be limited opportunity for questions and discussion.