Annulering
 
Bijeenkomst Samenwerkingsverband
Brede Schuldenaanpak

 

Geachte lezer,

Ik wil u hierbij informeren dat de bijeenkomst van het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak op 1 april 2020 niet door gaat vanwege de aangescherpte kabinetsmaatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kernteam Brede Schuldenaanpak via bredeschuldenaanpak@minszw.nl.

Wij hopen u op een volgende SBS bijeenkomst te ontmoeten.

 

 

Carsten Herstel

DG Sociale Zekerheid en Integratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid