Geannuleerd AOM 13 maart 2020

De recente ontwikkelingen en het toenemend risico op verspreiding van het Coronavirus/COVID 19 heeft ons doen besluiten de AOM bijeenkomt van 13 maart te annuleren en uit te stellen naar een ander moment. We bekijken nog of een extra bijeenkomst wordt ingelast of dat een ander onderwerp wordt geschrapt

Thema

De bestuurder 

Deze ochtend praten Hanneke Bennaars en Ilse Zaal u bij over de positie van de statutair bestuurder. Aan bod komt, uiteraard, de rol van de redelijke grond bij het ontslag en de rol van de OR. Ook gaan de sprekers in op perikelen rondom het verwijtbaar handelen van de bestuurder en de aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van arbeidsrechtelijke verplichtingen, zoals die volgen uit bijvoorbeeld een algemeen verbindend verklaarde cao. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke begrippen elkaar beïnvloeden. 

 

Sprekers

Mr. dr. Hanneke Bennaars          (Universiteit Leiden)

Mr. dr. Ilse Zaal                        (UvA)

 

Locatie

Hogan Lovells (Amsterdam)

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren