Het ingekorte programma van de gebruikersmiddag is als volgt:

28 mei 2020

12:30 - 13:00

Check in

13:00 - 13:10

Opening Bert Kroese (p)DG  CBS

Globaal tijdspad introductie nieuwe versie open data

13:10 - 14:00

Nieuwe versie open data Dennis Ramondt – Product Owner Open Data

  1. Dataportaal, hoe ziet het nieuwe dataportaal eruit en wat kun je met de CSV download
  2. oData4, hoe werkt de nieuwe versie
  3. van oData3 naar oData4 (conversie instructie)
  4. Ondersteuning gebruikers:
  • R-package
  • Python package
  • Excel handleiding
14:00 - 14:30

Feedback van gebruikers

14:30 - 14:45

Virtuele borrel