Per doel van de opleiding (leren, onderzoeken en innoveren) draagt een inspirerende onderwijsverbeteraar een column voor, telkens gevolgd door een interview met een student en een docent van de MLI die zich met het thema bezighouden in de praktijk.

Leren
Dit jaar nodigen we lector dr. Dominique Sluijsmans uit om voor ‘leren’ een column voor te dragen over de ontwikkeling van formatief toetsen in het Nederlandse onderwijs.

Onderzoeken
Prof. dr. Wouter van Joolingen draagt voor ‘onderzoeken’ een column voor over lesson study. Dit is een vorm van gezamenlijk onderzoek naar de werking van een lesontwerp dat ook door een aantal van de MLI-studenten gebruikt wordt voor het afstudeeronderzoek.

Innoveren
Voor innoveren nodigen we de ervaren Ron Weerheijm uit. Hij heeft honoursonderwijs in het hbo ontwikkeld en daarbij veel geleerd over hoe innovaties wel en niet van de grond komen in een onderwijsinstelling.