Er wordt gebruik gemaakt van business cases om zo effectief mogelijk de praktijk na te bootsen en uw leerdoelen te bereiken. Zo leert u hoe u maximaal resultaat kunt behalen en beïnvloeden met kostprijsberekeningsmethoden, reporting, incentive structuren, financieringskeuzes, financiële planning en budgettering. U leert op verschillende wijze de bedrijfsvoering zowel strategisch als operationeel in goede banen te leiden door efficiënt gebruik te maken van de methoden in financieel management en beter te begrijpen hoe vermogensverschaffers naar de kredietwaardigheid van de onderneming kijken. U leert hoe u kunt sturen op kredietwaardigheid en financieel risicomanagement met gestructureerde financieringsvormen en derivaten, zowel op de bancaire markt als op de kapitaalmarkten.

Deze elementen worden in samenhang, vanuit business perspectief en vanuit de praktijk behandeld. De Masterclass Advanced Finance is dan ook van toegevoegde waarde voor het gehele bedrijf.

Aan het eind van de Masterclass heeft u o.a. de volgende leerdoelen bereikt:

  • Geavanceerd financieel inzicht dat u professioneel zal onderscheiden.
  • Strategisch inzicht dat uw financiële leiderschapsvaardigheden zal versterken en uw professionele waarde voor uw organisatie zal vergroten.
  • Het nemen van overwogen financiële analytische en praktische bedrijfsbeslissingen in termen van investering en financiering.
  • Vaardigheden van portfoliomanagement en financieringstechnieken opgebouwd.
  • Zelfstandig uitwerken van complexe investeringsvoorstellen / business cases en alle aspecten die hierbij komen kijken.
  • Inzicht in en het kunnen toepassen van management control technieken.
  • Grondige kennis van organisatie architectuur, financiële planning, forecasting en de vertaling hiervan naar uw organisatie. In een oogopslag in staat zijn om conclusies te trekken op basis van jaarverslagen inzake strategie en kritische factoren in de financiële huishouding van de organisatie. Zowel voor uw organisatie als van uw concurrent.
  • Kennis en appreciatie van de actuele marktfactoren die bepalen hoe u effectief kapitaal kunt aantrekken voor de financiering van ondernemingsactiviteiten.
  • Kredietbeoordeling en de mogelijkheden die gestructureerde financieringen kunnen bieden bij transformationele investeringen, inclusief de toepassing van derivaten.
  • Toegang en gebruik van kapitaalmarkten.