Studerende statushouders, belemmeringen en mogelijkheden

 

Waar lopen studerende statushouders in hun opleiding tegenaan? En waar lopen opleidingsteams tegenaan in de begeleiding van statushouders?

Tijdens deze bijeenkomst op 26 maart, van 15.30 - 17.00 uur, willen we de focus leggen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die HR heeft  - en ook neemt  - om statushouders de kans te geven een diploma te behalen, waarmee zij een waardevolle bijdrage kunnen gaan leveren aan de Nederlandse samenleving.

Zowel de problemen en belemmeringen waar statushouders tegenaan lopen alsmede de mogelijkheden die HR op dit moment al biedt aan extra ondersteuning worden toegelicht. Op welke manier kunnen we de initiatieven die her en der al plaatsvinden met elkaar delen?

De bijeenkomst vindt plaats op locatie Museumpark, in het Atrium.