15 oktober 2020

09:30 - 10:00

Inloop
Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:10

Welkom en opening
Denijs Guijt, directeur Deltaplan Dementie

10:10 - 12:30

Inhoudelijk programma 
Door: Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens, Janne Papma en Willem Eikelboom, onderzoekers in het Alzheimercentrum ErasmusMC


Twee studies
Deze ochtend wordt ingegaan op de achtergronden en resultaten van twee studies

Beter Thuis met Dementie 
(Memorabel Studie) 

BEAT-IT
(Memorabel Studie) 


Discussie 
Input met aanwezigen over de vragen: 

1. Wat verstaat u onder postdiagnostische zorg en support?

2. Wie, welke professies of organisaties, zouden er volgens u betrokken moeten  zijn bij postdiagnostische zorg en support?

3. Hoe financier je postdiagnostische zorg en support

 

12:30 - 13:00

Napraten met een broodje 

virtuele evenementen organiseren
 virtuele evenementen organiseren