15 oktober 2020

09:50 - 10:00

Inloop via zoom

10:00 - 10:10

Welkom en opening
Denijs Guijt, directeur Deltaplan Dementie 

Introductie door Janne Papma, onderzoeker in het Alzheimercentrum ErasmusMC

10:10 - 11:00

Inhoudelijk programma 
Door: Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens, Janne Papma en Willem Eikelboom, onderzoekers in het Alzheimercentrum ErasmusMC


Twee studies
Deze ochtend wordt ingegaan op de achtergronden en resultaten van twee studies en stellen we u via de mentimeter een aantal vragen.

Beter Thuis met Dementie 
(Memorabel Studie) 

BEAT-IT
(Memorabel Studie) 


Na afloop behandelen we de vragen die er tijdens de chat zijn gesteld.  

11:00 - 11:10

Pauze 

11:10 - 11:35

Interactieve brainstorm
Verdeeld over 4 thema's in verschillende groepen

11:35 - 12:00

Terugkoppeling groepen en afsluiting

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren