Postdiagnostische zorg voor mensen met dementie 

Themabijeenkomst 15 oktober 2020 (van 10.00 - 12.00)
Deze bijeenkomst vindt online plaats 


Postdiagnostische zorg 
Vanuit het Alzheimercentrum Erasmus MC en zorgorganisatie Laurens is het de ervaring dat de diagnose dementie in de geheugenpolikliniek niet goed aansluit op de zorg na de diagnose. De zeer intensieve periode van diagnostiek wordt vaak opgevolgd door een periode waarin mensen met dementie en hun mantelzorger weinig informatie en zorg ontvangen. Dit doordat enerzijds de nazorg vanuit de geheugenpolikliniek zeer gefragmenteerd is, en anderzijds omdat er wachtlijsten bestaan voor ondersteuning vanuit een zorgorganisatie in de vorm van casemanagement.

In deze themabijeenkomst vertellen wij u over twee alternatieve vormen van postdiagnostische zorg: psychoeducatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, en een gepersonaliseerde behandeling van gedragsproblemen in de thuissituatie. Beide programma’s sluiten direct aan op de diagnostische fase. Onderwerpen die besproken worden zijn onder andere hoe financier je postdiagnostische zorg, en hoe zorg je voor borging? En: bij wie ligt deze zorg primair?

In deze themabijeenkomst wordt informatie gegeven over twee ZonMw Memorabel studies, Beter Thuis met Dementie en de BEAT-IT studie. De achtergrond en resultaten van deze studies worden besproken, en er zal gevraagd worden om input van alle aanwezigen wanneer het gaat om de vraag: hoe financier je zo’n programma, en bij wie ligt deze zorg. 

De themabijeenkomst wordt voorgezeten door Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde bij Laurens, Janne Papma en Willem Eikelboom, onderzoekers in het Alzheimercentrum Erasmus MC. 


Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. De bijeenkomsten zijn voor en door leden van het Deltaplan maar ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn welkom. Opbrengsten worden benut bij de verdere uitvoering van het Deltaplan Dementie.


 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren