27 oktober 2020

16:00 - 19:00

Digitalisering van Supply Chain Management

In de afgelopen jaren hebben we golven van nieuwe informatietechnologie gezien die interessant kunnen zijn voor supply chain management (SCM). Voorbeelden zijn data analytics, cloud-based services, blockchain, internet-of-things en artificial intelligence. Deze golven worden vaak ieder op zich vanuit de techniek benaderd en geïllustreerd met enkele op zich staande succesverhalen uit de praktijk. De vraag is echter wat een technologiegolf nu echt voor een bedrijf betekent en wat de samenhang tussen de verschillende technologieën is binnen een SCM context. In deze sessie gaan we in op de samenhang tussen enerzijds technologie en bedrijf en anderzijds tussen verschillende technologieën.  

Een Platform Perspectief  

 • Technologie in de context van digitalisering van supply chain management  
 • Het platformmodel als middelpunt; in verband brengen van technologie en als een blauwdruk voor nieuwe vormen van samenwerking  
 • Dieper inzicht op management-niveau voor het gestructureerd in kaart brengen en vormgeven van digitalisering in een SCM bedrijfsomgeving.  
   

door Paul Grefen

 

04 november 2020

16:00 - 19:00

Sustainable supply chains

In dit college worden enkele belangrijke principes en methoden voor planning, analyse en ontwerp van duurzame supply chains besproken. Hoewel het bedrijfsleven één echte bottom-line heeft - winstgevendheid - zullen we onderzoeken hoe dit op een ecologisch en sociaal verantwoorde manier kan worden bereikt. We zullen ons in het bijzonder richten op duurzame productie en distributie van goederen en diensten. Na het volgen van de les moet de student vertrouwd zijn met het analyseren en integreren van duurzaamheidsaspecten in supply chain-besluitvormingsprocessen, samen met kosten en service. De onderwerpen die we bespreken zijn onder meer: 

Introductie duurzame supply chains 

 • Motivatie en de druk op bedrijven om werk te maken van duurzaamheid 
 • De impact van CO2 
 • Nieuwe manieren en acties naar een duurzame supply chain 
   

door Tarkan Tan

 

11 november 2020

16:00 - 19:00

Efficient frontier in supply chains

Aan de hand van serious games wordt in dit college meer inzicht gegeven in de kracht van algoritmes voor goede decision support in supply chains. 

Serious gaming 

 • Handreikingen voor in de praktijk 
 • Aan de slag met een eigen case 
 • Leren over kwantitatieve modellen 
   

door Ton de Kok

 

18 november 2020

16:00 - 19:00

Kansen deeleconomie voor supply chains

Volledig open en verbonden netwerken, of te wel het Physical Internet, waarin concepten van de deeleconomie een rol spelen, wordt gezien als een belangrijk toekomstbeeld voor de logistiek. In dit college bespreken we de kansen en uitdagingen die dit concept voor supply chains biedt, welke mogelijke veranderingen er op bedrijven afkomen en welke veranderende rollen daarbij kunnen horen.  

Physical Internet  

 • Belangrijke bouwstenen van het concept  
 • Kansen en uitdagingen in volledig open en verbonden netwerken  
 • Veranderingen in rollen in supply chains  

door Iris Vis

 

24 november 2020

16:00 - 19:00

Global supply chains

Excellente toeleveringsketens zijn niet alleen winstgevend, maar ook verantwoordelijk in de zin dat ze op een zinvolle manier verantwoording afleggen voor hun economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen voor belanghebbenden. Deze lezing introduceert transparantie en duurzaamheid in wereldwijde supply chains. Het gebruik en het nut van informatietechnologie in toeleveringsketens voor transparantie zal worden verkend door middel van een klassendiscussie over de zaak van Coda Coffee, en het begrip bewakingsketen zal worden geïntroduceerd en besproken. Terwijl we de validiteit van duurzaamheidsclaims onderzoeken, zullen we nieuwe benaderingen onderzoeken voor het beheer van wereldwijde supply chains. 

Het beheer van wereldwijde ketens 

 • Inleiding tot duurzame toeleveringsketens 
 • Voorbereiding en bespreking van Coda Coffee case
 • Verkenning van nieuwe benaderingen voor het beheer van wereldwijde supply chains. 

door Rob Zuidwijk

 

02 december 2020

16:00 - 19:00

Financial Supply Chain

Een college over de integratie van fysieke en financiële ketens en de rol van nieuwe technologieën zoals blockchain. 

Invloed op finance 

 • De ambitie van China - wat kunnen we leren van de big 5 
 • De invloed van de accountant en de belastingdienst 
 • Supply chain risico en de mogelijkheden van supply chain finance 
 • Finance models voor deep tier supply chain management 

door Michiel Steeman