Summer Class 5

26 augustus 2020 - Risk & Compliance

door Dr. ir. Martin van Staveren

Effectief omgaan met Risk & Compliance voor de finance professional 

Veel finance professionals werken in wat wel een VUCA-omgeving wordt genoemd. Dit is een organisatieomgeving met volop volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit. Louter instrumentele benaderingen voor risicobeheersing en compliance werken niet meer in dergelijke omgevingen. Ze leiden hoogstens tot schijnzekerheden. Voor het realiseren van ambitieuze, waardevolle organisatiedoelen zijn hele andere benaderingen van risk en compliance nodig. Het start met (h)erkenning van de VUCA-wereld en het type vraagstukken dat daarin speelt, vanuit heldere organisatiedoelen en met aandacht voor de factor mens.   

Wat leert u? 
Tijdens deze summerclass leert u risk & compliance op een andere, vernieuwende manier te benaderen: door het ontwikkelen van risicogestuurd werken en risicoleiderschap. We gaan terug naar de essenties voor succesvol omgaan met risico’s en kansen in een complexe omgeving. Vervolgens verkennen we praktische benaderingen voor risicogestuurd werken, welke voorwaarden daarvoor nodig zijn en hoe het ontwikkelen van persoonlijk risicoleiderschap daarbij helpt. Vanuit uw gebruikelijke taken en verantwoordelijkheden kunt u hiermee als finance professional een belangrijke voortrekkersrol binnen uw organisatie vervullen. 

08:30 - 09:00 Ontvangst en registratie

09:00 - 09:30

Welkom en introductie

09:30 - 11:00

Deel I

11:00 - 11:15

Ochtendpauze

11:15 - 12:30 Deel II
12:30 - 13:15 Lunch

13:30 - 14:30

Deel III

14:30 Einde

Summer Class 6

26 augustus 2020 - Leiderschap in Finance

door Prof. dr. Jaap van Muijen

Leiderschap in finance: een complex samenspel  

 • Leiderschap als complex samenspel: effectiviteit van een finance professional wordt bepaald door de samenstelling van het team en de context waarin men handelt 
 • Kennis over negen beïnvloedingstactieken 
 • Strategie lukt alleen indien de medewerkers in staat zijn die te implementeren. De rol van leidinggeven verandert van bepalend naar mogelijk maken 

In onze opvatting is leiderschap een proces tussen een leider en een groep individuen, ook wel volgers genoemd. In dat proces is een belangrijk element macht en beïnvloeding. Dat proces vindt plaats in een bepaalde context en het proces is erop gericht om doelen te realiseren. Leiderschap wordt vormgegeven in het proces tussen de persoon van de leider, de kenmerken van de volgers en die van de situatie. Leiderschap komt dan tot uitdrukking in de bekwaamheid van een leider om anderen te beïnvloeden en in staat te stellen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en het succes van de afdeling of organisatie waar zij werken. Het gaat daarbij in feite steeds om de vraag over de mate van ‘fit’ tussen leider, medewerkers en context. Leiderschap gaat vooral om het complexe samenspel tussen leider en volgers en niet zozeer om de vraag of er sprake is van een formele positie. Leiderschap gaat niet alleen om het beïnvloeden van de huidige situatie, maar ook op het voorbereiden van de organisatie op toekomstige ontwikkelingen.  

In het middagprogramma (15.30 - 18.00 uur) wordt nader ingegaan op de context van de organisatie van de deelnemers. We onderzoeken in welke levensfase de eigen organisatie zit, welke cultuur dominant is en wat de dominante leiderschapsstijl is in de organisatie en welke rol finance daarin heeft. In de avond (19.00 - 21.00 uur) staan we stil bij drie wezenlijke kenmerken behorende bij de leiderschapsrol en gaan we nader in op macht en beïnvloeding en in het bijzonder op de rol van retorica in het houden van een speech en wat dat betekent voor leidinggevenden met een finance rol. 

Wat leert u?

 • Inzicht in de rol van leiderschap vanuit een finance rol in verschillende levensfases van een organisatie 
 • Inzicht dat leiderschap een complex samenspel is tussen leider, volgers en context en dat macht en beïnvloeding de essentie is van dat spel 
 • Kennis over 9 beïnvloedingstactieken 
 • Begrip krijgen van de rol van retorica in het beïnvloeden van volgen 
15:00 - 15:30 Ontvangst en registratie
15:30 - 16:00

Welkom en introductie

16:00 - 17:30

Deel I

17:30 - 17:45 Pauze
17:45 - 19:00 Deel II

19:00 - 19:45

BBQ
19:45 - 21:00 Deel III
21:00 Einde

Summer Class 7

27 augustus 2020 - Ethische dilemma's in Finance

door Dr. Edgar Karssing

Het morele kompas ijken 

 • Wat is het belang van mijn morele kompas? 
 • Hoe kan ik mijn morele kompas ijken? 
 • Hoe pas ik mijn morele kompas toe? 

Een goed moreel kompas is onmisbaar voor de financieel professional. Het morele kompas is veel meer dan een eenvoudige spiegeltest –  ik ben integer wanneer ik mezelf recht in de ogen kan kijken. Hoe kunnen we ons moreel kompas als toetssteen voor ons handelen ijken en op de goede manier inzetten? Hoe voorkomen we dat we wij ten prooi vallen aan morele blinde vlekken, veroorzaakt door zelfbedrog, vooringenomenheid, hoogmoed, arrogantie, onwetendheid, naïviteit of zelfs kwaadwillendheid? 

Tijdens de Summer Class gaan we met elkaar aan de slag. Waar en wanneer speelt het morele kompas in het werk? Wat zijn handvatten om op een goede manier over morele vraagstukken na te denken? Het programma van de workshop is open en interactief, de inleider geeft korte inleidingen en er is veel ruimte voor gedachtewisseling. De nadruk ligt op het bespreken van eigen praktijkvoorbeelden. 

Voor wie? 
Deze Summer Class is bestemd voor financieel managers, CFO's, financieel directeuren, accountants, controllers en/of bedrijfsadviseurs. U komt met waarderingsvraagstukken in aanraking en u beoordeelt complexe waarderingsrapporten van anderen en adviseert hierover.  

De volgende topics komen aan bod:

 • Inleiding in ethiek, integriteit en dilemma’s 
 • Inventariseren eigen voorbeelden 
 • Handvatten vanuit de filosofie 
 • Met elkaar aan de slag met eigen voorbeelden 
08:30 - 09:00 Ontvangst en registratie

09:00 - 09:30

Welkom en introductie

09:30 - 11:00

Deel I

11:00 - 11:15

Ochtendpauze

11:15 - 12:30 Deel II
12:30 - 13:15 Lunch

13:30 - 14:30

Deel III

14:30 Einde

 

Summer Class 8

27 augustus 2020 - Blockchain & AI

door Alex Dowdalls

Blockchain en AI – The Technologies Transforming Finance 

 • Wat zijn blockchain, smart contracts en tokenisation? 
 • Hoe wordt data en AI ingezet om de bedrijfsmodel te veranderen? 
 • Wat zijn de governance, risk en compliance aspecten van deze technologieen? 

Voorbij de hype! Leer wat blockchain is en hoe u smart contracts kunt inzetten om financiële stromen en informatie stromen efficiënter in te richten. Daarna gaan wij in op data en het gebruik van slimme algorithmes op basis van kunstmatige intelligentie.  Hoe verandert AI de regels van concurrentie in uw sector?. Welke toepassingen zijn er mogelijk en met welke risico’s moet u hierbij rekening houden?  

Wat leert u?                                                                                                                                                   Tijdens deze Summer Class leert u alles wat u als Finance Professional moet weten over het organiseren van Blockchain en de technologie en hoe u dit effectief kunt toepassen in uw eigen organisatie.  Deze Summer Class is bestemd voor innovatieve finance professionals die binnen hun organisatie strategisch gesprekspartner zijn van directie, klanten en netwerk over bijvoorbeeld Bitcoin, cryptocurrencies, ICO’s, Digitale Transformatie, blockchainprogramma’s, use cases, Proof of Concepts en blockchaintechnologie. 

Aan het einde van deze Summer Class:

 • Begrijpt u wat blockchain is, hoe het wordt toegepast en weet u het verschil tussen verschillende soorten blockchains; 
 • Weet u wat een smart contract is en hoe u tokenisation kunt inzetten voor nieuwe business modellen;
 • Weet u hoe data en algorithmes worden ingezet om slimme proposities te ontwikkelen voor klanten;
 • Kunt u de kansen en risico’s van deze nieuwe technologieen inschatten voor uw organisatie.
15:00 - 15:30 Ontvangst en registratie
15:30 - 16:00

Welkom en introductie

16:00 - 17:30

Deel I

17:30 - 17:45 Pauze
17:45 - 19:00 Deel II

19:00 - 19:45

BBQ
19:45 - 21:00 Deel III
21:00 Einde