ONLINE AOM 17 april 2020

Thema

De bestuurder 

Deze ochtend praten Hanneke Bennaars en Ilse Zaal u bij over de positie van de statutair bestuurder. Aan bod komt, uiteraard, de rol van de redelijke grond bij het ontslag en de rol van de OR. Ook gaan de sprekers in op perikelen rondom het verwijtbaar handelen van de bestuurder en de aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van arbeidsrechtelijke verplichtingen, zoals die volgen uit bijvoorbeeld een algemeen verbindend verklaarde cao. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe de arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke begrippen elkaar beïnvloeden.

Ook al is het een online bijeenkomst, er kunnen vragen gesteld worden! 

 

Sprekers

Mr. dr. Hanneke Bennaars          (Universiteit Leiden)

Mr. dr. Ilse Zaal                         (UvA)

 

Locatie

ONLINE

Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand, dus vrijdag 17 april om 8.00 uur, een link met bijbehorende code waarmee de bijeenkomst kan worden bijgewoond. Vanaf dat moment kan uw deelname niet meer geannuleerd worden! Aan het einde van de online sessie wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. U bent daar ongeveer een kwartier mee bezig.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren