07 december 2020

09:30 - 10:00

Ontvangst en registratie

10:00 - 10:10

Opening door Marcia Luyten, dagvoorzitter

10:10 - 10:25

Welkom door Frederik Buijn, voorzitter bestuur Instituut Gak

10:25 - 10:45

Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap, UvA

10:45 - 11:05

Spreker

11:05 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:15

Panel met onder anderen Jacco Vonhof, Paul de Beer en Monique Kremer onder leiding van Marcia Luyten

12:15 - 12:45

Instituut Gak-KNAW Award

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:15

Workshops

15:15 - 15:30

Korte wisselpauze

15:30 - 16:00

Afsluiting door Japke-d Bouma

16:00 - 17:00

Borrel

evenementen met 100 man
 evenementen met 100 man