Impact Café mei: Retail; Hoe koop je je spullen in de toekomst?

Impact Café mei: Retail; Hoe koop je je spullen in de toekomst?

Retail: Hoe koop je je spullen in de toekomst?

Dit evenement zal in het Engels zijn.
This event will be hosted in English. Translation below.


Als Nederland haar ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 wil waarmaken, moet de sector Retail omschakelen naar compleet nieuw (business)modellen. Ondernemers in de retail kunnen ook een belangrijke motor zijn richting een modulaire en circulaire productie van bijvoorbeeld kleding, elektronica, doe-het-zelf producten en meubilair.

Waar komt onze koopdrang vandaan? Hoe kunnen we naar een economie waarbij duurzame en circulaire producten de norm zijn? Tijdens het Impact Café van donderdag 14 mei van 17.30-19.00 uur gaan we met elkaar in discussie over dit onderwerp.

O.a. Raymond Landegent (medeoprichter OASE, het circulaire warenhuis) en Kees Klomp, lector Betekeniseconomie krijgen spreektijd. We starten het Impact Café met een interactieve pubquiz vol feitjes en geinige weetjes over kleding ruilen met anderen, een telefoon kopen waarvan de onderdelen los te vervangen zijn (i.p.v. ieder jaar weer een nieuwe aanschaffen) en gebruiksmodellen zoals het huren van wasmachines en drogers.
Willem de Kooning Academie studenten Fleur, Sammy-Jo, Soo en Hilde vertellen meer over hun project Mind the Gap.

PUBQUIZ- INPUT GEVRAAGD:
Gezocht! scherpe inzichten, goede vragen en bijzondere feiten rondom retail van de toekomst voor in de pubquiz. Heb je een mooi GIFje, quote of feitelijke inbreng die we niet mogen missen? Stuur het voor 12 mei naar
bluecity@hr.nl.

Hoe werkt dit?

Aanmelden kan hier. Alle genodigden zullen een linkje per mail ontvangen.
Mochten jullie nog vragen hebben
laat het dan even weten. We hopen jullie donderdag 14 mei te zien.

Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Organisatieteam Impact Café

_____________________________________________________________

Retail: How will you buy products in the (near) future?
If the Netherlands wants to realize its ambition of a fully circular economy by 2050, the Retail sector must switch to completely new (business) models. Retail entrepreneurs can also be an important motor towards a modular and circular production of, for example, clothing, electronics, DIY products and furniture.

Where does our urge to buy come from? How can we move towards an economy where sustainable and circular products are the norm?

During the Impact Café on Thursday May 14th from 5.30 pm to 7.00 pm, we will discuss this topic with each other. Raymond Landegent (co-founder of OASE, the circular department store) and Kees Klomp, professor of The Purpose Economy, will be given time to share their thoughts along with 
Fleur, Sammy-Jo, Soo and Hilde from
Willem de Kooning Design & Art Academy Rotterdam. They will tell more about their project Mind the Gap.

We will start this Impact Café with an interactive pub quiz full of fun facts about swapping clothes with others, buying a smart (reusable) phone (instead of buying a new one every year) and utility models such as renting washing machines and dryers.

PUBQUIZ- INPUT REQUESTED:
Wanted! Sharp insights, good questions and special facts about retail of the future for the pub quiz. Do you have a nice GIF, quote or factual input that we should not miss out on? Send it to bluecity@hr.nl before 12 May.

How do I register?
Please register here. You will receive a link with the online location by email.
If you have any further questions please let us know.
We hope to see you Thursday May 14th.

Kind regards,
O
rganisation team Impact Café

______________________________________________________________

Over het Impact Café
BlueCity & Hogeschool Rotterdam organiseren iedere tweede donderdag van de maand het Impact Café, de maandelijkse ontmoeting voor studenten én docenten van alle richtingen van de Hogeschool Rotterdam die iets met circulaire economie doen of daar graag meer over willen weten.

Online Impact Café
De afgelopen weken zijn we Bij Hogeschool Rotterdam druk in de weer geweest met het omschakelen naar een online leer-en werkomgeving. Dit doen wij nu ook voor het Impact Café.

Waarom we dit doen
Nederland is circulair in 2050. Althans, dat is het plan, want de huidige samenleving gaat nog op een heel verspillende manier om met grondstoffen. BlueCity is opgericht als circulaire voorbeeldstad voor ondernemers. Gevestigd in een oud zwembad aan de Maas werken meer dan 40 ondernemingen aan een circulaire economie, zoals oesterzwammen gegroeid op koffiedik en zeep van reststromen, zonder palmolie of plastic verpakking. Kom langs voor vragen en antwoorden, en verbind je met stagekansen, afstudeerthema’s of misschien wel je eerste baan. Of gewoon voor wat inspiratie!