Welkom

 

Beste student,

 

Op 12 juni is de voortgangstoets van verloskunde. Om zicht op je voortgang te krijgen is het verstandig aan zoveel mogelijk voortgangstoetsen deel te nemen.

 

Wil je deelnemen aan de voortgangstoets dan is inschrijven hiervoor verplicht.

 

Middels dit formulier kun je je aanmelden hiervoor.

 

Meld je uiterlijk 10 mei aan.

 

 

Vriendlijke groet, 

 

Anne Dusseljee