Workshop 1. Identiteit en imago

Rotary is een prachtige organisatie. Daar mag veel en breed over gesproken gaan worden. Maar dat lukt niet altijd even effectief. In deze workshop bespreken we het imago van onze organisatie en hoe clubs kunnen bijdragen aan de verandering daarvan. Maar hoe pak je dat zinvol aan?

Hoe bindt jij de strijd aan met vastgeroeste vooroordelen over Rotary? Negeren en gewoon doorgaan met het goede te doen? Of toch laten horen dat onze werkelijkheid anders is dan velen denken?

En wat is er te zeggen over de relatie tussen de identiteit van de club en het imago van Rotary in de buitenwereld?

Je krijgt door het bespreken van deze vragen, handvatten aangereikt om een communicatiestrategie te maken die op de achterkant van een bierviltje past.

Met hartelijke groet,

Jonneke Klinkenberg, sparringpartner voor communicatievraagstukken.

 

Workshop 2. Vocational Service; unieke waarde.

 

Wat doet uw club aan "Vocational Service"? Hoe kunt u er in uw voorzittersjaar (nog) meer uit halen?

Dat zijn de vragen die we gezamenlijk zullen beantwoorden in een interactieve workshop. 

Districtscommissie Vocational Service D1600, John Smits (RC Schiedam).

Zie: http://www.rotary.nl/d1600/rotary/vocational/

Nieuwsbrief ontvangen? Meld u hier aan: http://eepurl.com/dd0IYr

 

 

Workshop 3. The Rotary Foundation ('TRF')

Tijdens deze workshop komen een 3-tal aspecten aan de orde:

1. Wetenswaardigheden over TRF

2. De diverse manieren waarop de Rotarians in D1600 kunnen bijdragen aan de wereldwijde impact van TRF - EPN, AF, PHS. Daarbij is de zgn. ANBI status een mooie fiscale steun in de rug

3. Hoe het vermogen van TRF door clubs benut kan worden voor projecten & grants

Hartelijke groet,
Harriette Verwey (RRFC) en Ingeborg van Kerkhof (Voorzitter Districtscommissie TRF D1600)

 

Workshop 4. Wat willen Millennials?

"Millennials zijn lastig om mee samen te werken. Ze snappen er weinig van, willen alles direct op datzelfde moment en luisteren slecht. Toch is de wens er om jonge leden aan te trekken. Binnen Rotary is de aanwas van jonge leden nog erg beperkt. En de overgang van Rotaract naar Rotary is wereldwijd nog een uitzondering. En samenwerken met Rotaract, moet dat? Zonde, want ervaren professionals en creatieve millennials hebben elkaar zo veel te bieden. Maar daar kom je niet achter, als je elkaar niet kent... Hoe ga je hiermee om? En als je elkaar dan kent, hoe kun je samenwerken? Wat is hiervoor nodig? Binnen de praktijk van Rotary werken we in deze workshop toe naar een antwoord hierop en drie tips om direct mee aan de slag te gaan."

Hartelijke groet,

Joeri Loman, oud-voorzitter Rotaract NL.

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren