Vervangende opdracht FINFOX0124

Vervangende opdracht FINFOX0124

Beste student,

 

Door de huidige situatie was het aantal plekken voor het externe project Business Station zeer beperkt en is het externe project Incubator Academy in zijn geheel niet doorgegaan. Hierbij bieden wij een nieuwe vervangende opdracht aan, die voor enkele studenten interessant kan zijn. 

 

Heb jij de afgelopen 12 maanden een bijbaan gehad of vrijwilligerswerk gedaan en kan jij aantonen dat jouw werkzaamheden niet uitvoerend waren maar jij op een ondernemende wijze echte financiële praktijkvraagstukken hebt onderzocht en ondersteuning hebt geboden bij het maken van financiële producten*, waarbij jij naar de opdrachtgever als klankbord fungeerde en een passend advies heb gegeven? Dan is deze vervangende opdracht misschien iets voor jou!

*financiële producten: bijv. liquiditeitsoverzicht, resultatenrekening, begin-/eindbalans, SWOT-analyse, marktanalyse, prijsanalyse, concurrentieanalyse, belastingadvies.

 

Het is belangrijk dat jij kan aantonen dat je je ontwikkeld hebt op de volgende competenties:

1)Professionele houding en leren en reflecteren : Zelfstandig wendbaar door te kunnen reflecteren op eigen handelen en leerproces; sociaal vaardig; ondernemend, integer, initiatiefrijk, resultaatgericht; accuraat, gestructureerd en planmatig; maakt duidelijke afspraken; handelt integer en zorgvuldig en houdt zich aan fatsoensregels; houdt zich aan de gedragsregels van de beroepsgroep, toont waar nodig een “rechte” rug.

2)Onderzoekend en Ondernemend: Gebruikt de best beschikbare informatie en weegt deze kritisch; formuleert een goede probleemstelling, verzamelt de juiste informatie; trekt de juiste conclusies, werkt transparant en conform de regels voor het uitvoeren van praktijkonderzoek; omgevings- en organisatiesensitief.

3) Communicatie :Communicatief vaardig in woord/en geschrift zijn; maakt een passend beroepsproduct en geeft een passende toelichting.

4) Adviesvaardig: kan adviesbehoeften van cliënten onderkennen/signaleren en deze door een kritische analyse vertalen in een concrete kennisbehoefte en deze beantwoorden met praktische, haalbare adviezen of ontwerpen (bv. product, proces, model), gericht op besluitvorming die leidt tot verbetering of vernieuwing van praktijksituaties.

 

Je dient hiervoor bewijs aan te leveren door middel van het overleggen van een portfolio. In het portfolio laat je zien welke verschillende taken je hebt gedaan en hoe: startpunt, eindpunt, uitwerking producten/analyses en uitleg welke stappen genomen zijn en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en wat de impact is. Daarnaast dient er concreet bewijs toegevoegd te worden van gemaakte en opgeleverde producten, danwel gevoerde communicatie met reacties. Bijvoorbeeld een deel van een administratie in excel of financieel pakket, financiële analyse met advies, mailverkeer van en naar opdrachtgever. 

Verder dien je een 360 graden feedback van de opdrachtgever te overleggen en een reflectie op eigen handelen in te leveren. Deze stukken moeten direct aan jou gelinkt kunnen worden. Het portfolio is de basis voor een eindassessment.

 

Reflectieverslag:

 • Wat was je verwachting van de opdracht? 
 • In hoeverre zijn je verwachtingen wel of niet uitgekomen? 
 • Schets onverwachte situaties die je hebt meegemaakt met de opdrachtgever
 • Hoe ben je hiermee omgegaan? 
 • Leerpunten voor de toekomst? 

 

Eindassessment (mondeling):

 • Wat was de opdracht?
 • Hoe is de opdracht aangepakt?
 • Uitwerking Producten?
 • Conclusies en aanbevelingen?
 • Wat ging goed & Wat kan beter tijdens het project?

 

Het proces:

 • 4 juni: Intake gesprek (als je bent uitgekozen)
 • Week 24: Kick-off
 • 15 juni (vóór 17.00 uur): Voorstel opzet portfolio (feedback: go/no go)
 • 29 juni (vóór 17.00 uur): Indienen portfolio
 • Week 6 juli: Eindassessments 

I.v.m. het corona-virus zal deze online/op afstand plaatsvinden. 

 

Om te beoordelen of je aanmerking komt, vragen we je het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De studenten met de best geformuleerde en passende opdracht zullen (na een positief intakegesprek) worden toegelaten tot het project. Over de selectieprocedure en uiteindelijke uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Het is vanaf nu mogelijk je aan te melden middels de onderstaande aanmeldknop. Je komt in het aanmeldformulier en kan je je aanmelding compleet maken. Er is plaats voor een beperkt aantal studenten, dus schrijf je snel in. De inschrijving sluit op 1 juni. 

 

Heb je nog vragen mail dan gerust naar hrbs-connect@hr.nl