Online AOM 12 juni 2020

Thema

       Wijziging van de arbeidsovereenkomst en 
loonvorderingen rondom faillissement

 

De Corona-crisis is van grote invloed op ook het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Werkgevers willen graag de arbeidsovereenkomst wijzigen. De Hoge Raad heeft zich hier recent drie keer over uitgelaten (Xella, Fair Play en Victoria). In het algemeen vermogensrecht zijn (nieuwe?) opvattingen ontwikkeld over onvoorziene omstandigheden. En er is natuurlijk de NOW. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het wijzigingsrecht? Hoe zit het met loonvorderingen van de werknemer, ook in het geval dat faillissement toch onvermijdelijk is of lijkt? Welke vorderingen en tot welke hoogte worden door het UWV overgenomen? Op deze en andere vragen gaan Jaap van Slooten en Bernard de Leest deze ochtend in.

Ondanks dat de bijeenkomst online wordt gehouden, is er ruimte voor het stellen van vragen!

Sprekers:
 

Prof. mr. Jaap van Slooten          (Stibbe/UvA)

Mr. Bernard de Leest                   (Zumpolle Advocaten/UvA)

Locatie:

ONLINE

Link volgt bij aanmelding: deelnemers ontvangen een uur voorafgaand, dus vrijdag 12 juni om 8.00 uur, een link met bijbehorende code waarmee de bijeenkomst kan worden bijgewoond. Vanaf dat moment kan uw deelname niet meer geannuleerd worden! Aan het einde van de online sessie wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren