aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs

Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs

 

Dinsdag 29 september 2020 vindt in Utrecht de SVTP-training 'Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs' plaats voor iedereen die vanuit zijn werk betrokken is bij het succes en welbevinden van studenten.

Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs is een onderwerp dat extra aandacht kan gebruiken. Hoogbegaafde studenten hebben weliswaar een hoog potentieel, maar zijn niet altijd zelfstandig in staat hun studie succesvol af te ronden. Om deze groep te ondersteunen is het belangrijk te weten waar ze tegenaan lopen, zowel binnen het onderwijssysteem als op gebied van persoonlijk welzijn.

Dat specifieke begeleiding tot succes kan leiden bewijzen studenten als Laurent Simons die net voor zijn tiende verjaardag zijn BA Electrical engineering behaalde, Floor Sietsma, die op haar twaalfde Informatica ging studeren en Stefan Buijsman die promoveerde op zijn 20ste. De meeste hoogbegaafde studenten vallen echter niet zo op als zij. Hun potentieel wordt vanwege onderpresteren en psychische problemen soms helemaal niet (h)erkend. De training ‘Hoogbegaafdheid in het hoger onderwijs’ laat je zien hoe je deze studenten kunt herkennen.

De training brengt je kennis bij, geeft je de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met andere professionals en helpt je stappen te zetten om het welzijn en studiesucces van je studenten te bevorderen. Je maakt kennis met een aantal succesfactoren die je kunt inzetten bij het begeleiden van deze studenten.

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

badge sticker printing
 badge sticker printing