Dialoog racisme

Dialoog racisme

Hogeschool Rotterdam organiseert dialoog over racisme

Racisme hoort niet thuis op een hogeschool, het gesprek erover wel. Dat gaan we organiseren. Studenten en medewerkers kunnen zich daar nu voor aanmelden.

=================================================

Racism doesn’t belong in higher education, but there’s plenty opportunity for dialogue. We are going to organise these discussions. Students and staff can now sign up to participate.

Let op, je kunt je alleen inschrijven met een @hr.nl - mailadres

Please note, you can only register with your HR email adress